Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βάντα Κωστοπούλου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βάντα Κωστοπούλου
Αναφορικά με τα άρθρα 7-9: ωραία, ορίστηκαν οι στόχοι, υπάρχει σύστημα αξιολόγησης κλπ κλπ. Πάντα προκύπτουν επιπλέον θέματα, θα γίνεται αναθεώρηση ή τα «εμβόλιμα» θέματα θα «ξεχνιούνται» και η σχετική εργασία δεν θα συνυπολογίζεται στην απόδοση του υπαλλήλου;
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η διοικητική ικανότητα συνδέεται με τη διοικητική οργάνωση και το προσοντολόγιο. Τα προτεινόμενα στοιχεία αξιολόγησης πρέπει να εξειδικευτούν ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας, αποκεντρωμένες υπηρεσίες με ίδιο αντικείμενο και αντίστοιχες δυσκολίες πρέπει να έχουν κοινά σημεία αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις δεν αρκούν χωρίς βούληση ουσιαστικής υλοποίησης. Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι με διοικητικές ικανότητες που έχουν προϊσταμένους που υστερούν στον τομέα αυτό.
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η «έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών» σε πολλές υπηρεσίες δεν εξαρτάται από τον υπάλληλο, αλλά και από την ιεραρχία, που έχει την τελική υπογραφή. Παραβλέπεται ανάγκη προστασίας των υπαλλήλων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες, εμπαθείς προϊσταμένους και «εξωτερικές» παρεμβάσεις.
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Στην καθημερινότητα ο ρόλος του προϊσταμένου είναι καθοριστικός για την απόδοση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που καθυστερεί την υπογραφή των εισηγητικών τίποτα δεν υπάρχει που να αποδεικνύει ότι ο υπάλληλος τα έχει υποβάλει εμπρόθεσμα.Σε ορισμένα αντικείμενα το αποτέλεσμα των ενεργειών είναι ορατό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα π.χ. στη σύνταξη απόψεων για δικαστήρια, ποιός θα μπορέσει να αξιολογήσει α) εάν ο χρόνος ετοιμασίας των απόψεων είναι ο ενδεδειγμένος (λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους λειτουργίας της υπηρεσίας), β) εάν οι απόψεις ήταν οι προσήκουσες βάσει του φακέλου, γ) στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της δίκης δεν είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο πως θα υπολογιστεί ο ρόλος του υπαλλήλου που αναζήτησε στοιχεία για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τέλος δ) πως θα γίνει ο συσχετισμός με την τελική απόφαση του δικαστηρίου;
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται ήδη στην ουσία, όλοι ξέρουμε ποιοί είναι εκείνοι στους οποίους ανατίθενται τα θέματα που χρειάζονται έρευνα, χρόνο, επιμέλεια και αναζήτηση στοιχείων. Αυτό που δεν γίνεται πάντα είναι η αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων αυτών με θέσεις ευθύνης. Ποιός λοιπόν εξασφαλίζει ότι με το νέο σύστημα θα επιλέγονται εκείνοι που είναι οι πλέον ικανοί για κάποιες δ/νσεις / θέσεις / αντικείμενα ώστε να μπορέσουν να δουν και τους κόπους τους να αντιστοιχούν σε επιπλέον κίνητρα; Πόση αξία έχει το γνωστικό αντικείμενο κάποιου αν του ανατεθεί άσχετο καθήκον; Υπάρχει κάπου σχετική πρόβλεψη;