Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βασ. Τουρλακης ( π. εφοριακος )»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βασ. Τουρλακης ( π. εφοριακος )
ΑΡΘΡΟ 04H διοικητική ικανότητα μπορεί να μετρηθεί μόνον σε όσους υπαλλήλους έχουν υφιστάμενους συναδέλφους. Ο απλός υπάλληλος π.χ. στη γραμματεία ή το πρωτόκολο ή ο ελεγκτής της εφορίας που δεν ασκούνε κανενός είδους διοίκηση, δεν είναι δυνατόν υποθετικά να τους αποδίδονται ή όχι διοικητικές ικανότητες.ΠΡΟΤΑΣΗ. Το κριτήριο αυτό να εφαρμόζεται στο πρώτο στάδιο ανάληψης διοικητικών ευθυνών λ.χ. προιστάμενος γραφείου, και στη συνέχεια στα επόμενα στάδια γιά προαγωγή από τον αμέσως ανώτερο προιστάμενο.Μέχρι αυτή την πρώτη βαθμίδα να μετρούν μόνο τα τυπικά προσόντα και η αρχαιότητα, με προσωρινό δοκιμαστικό χρόνο.Διαφορετικά η αξιολόγηση αυτή θα έχει το κριτήριο της υποκειμενικότητας,της αυθαιρεσίας της αδικίας και του κομματισμού.
 
 
Βασ. Τουρλακης ( π. εφοριακος )
ΑΡΘΡΟ 06 ΑΠΟΔΟΣΗΔεν είναι δυνατόν με τα ίδια κριτήρια να αξιολογούνται όλοι οι υπάλληλοι της υπηρασίας αφου ο βαθμός δυσκολίας του κάθε αντικειμένου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός.Ασφαλώς ο υπάλληλος στο ταμείο ή στο πρωτόκολλο ή ο εκδότης των διπλοτύπων θα έχει την καλύτερη απόδοση από τους άλλους αφού η δουλειά του είναι ρουτίνα , είναι εύκολη και καθορίζεται από την προσέλευση των πολιτών. Αντίθετα ο ελεγκτής που έχει δυσκολίες επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης αντικρουόμενων συμφερόντων , καθυστερήσεις από υπαιτιότητα τρίτων με σκοπημότητα, που δέχεται απειλές και προσκόματα, ΔΕΝ μπορεί να έχει ευθύγραμμη και σταθερή απόδοση .ΠΡΟΤΑΣΗ Για κάθε αντικείμενο εργασίας, η απόδοση να συγκρίνεται με ομοειδή αντικείμενα με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας για να μην μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Διαφορετικά θα προάγονται μόνο οι υπάλληλοι του πρωτοκόλου και οι γραμματείς.