Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Νόπη Ευμορφίδου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Νόπη Ευμορφίδου
Για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας θα πρέπει η γνώση του αντικειμένου να είναι πολύ μεγαλύτερη για τον προϊστάμενο από τον υφιστάμενο, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Επίσης, σίγουρα η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή και από κάτω προς τα πάνω στην πυραμίδα της ιεραρχίας. Και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι η αξιολογηση θα γίνεται με γραπτά και πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία που θα κρατούνται ως αρχείο καθημερινής δουλειάς (εννοείται όχι μαύρα κατάστοιχα και τεφτέρια για εκφοβισμό!). Δηαλδή να υπάρχουν φόρμες τις οποίες θα γνωρίζουν και ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος προκαταβολικά και οι οποίες θα συμπληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δεν μπορεί η αξιολόγηση ενός υπαλλήλου να γίνεται στο τέλος της χρονιάς με ότι θυμάται ο προιστάμενός του ότι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ή με την αίσθηση ότι ¨αυτός είναι ένας καλός υπάλληλος ή όχι». Γραπτά στοιχεία λοιπόν που μπορεί και ο ίδιος ο υπάλληλος να κρατάει σε δικό του ξεχωριστό αρχείο, οπότε κανείς δεν θα βλέπει το βαθμό του ως κάτι ξένο και δεν θα βρίσκεται προ εκλήξεων.
 
 
Νόπη Ευμορφίδου
Εκτός των προισταμένων και διευθυντών και οι υπόλοιποι υπάλληλοι πρέπει να συμμετέχουν στη στοχοθεσία, γιατί έχουν και οι ίδιοι γνώσεις (μερικές φορές περισσότερες), είναι οι πρώτοι αποδέκτες των προβλημάτων που μπαίνουν ως εισροές στην υπηρεσία τους και πολλές φορές γνωρίζουν καλύτερα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τα εργαλεία για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
 
 
Νόπη Ευμορφίδου
Και επειδή διάβασα τα υπόλοιπα άρθρα κατέληξα στο ακόλουθο επικίνδυνο συμπέρασμα: η μεταβλητή ΒΑ που υπάρχει στον τύπο, δηλαδή ο βαθμός απόδοσης του υπαλλήλου συσχετίζεται (όπως μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω) με το βαθμό απόδοσης της υπηρεσίας του και τελικά με την καταβολή κινήτρων επίτευξης στόχων. Δεν έχω καταλάβει γιατί μπλέκουμε τη βαθμολογία του υπαλλήλου με την αξιολόγηση της υπηρεσίας του. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η αξιολόγηση του υπαλλήλου συσχετίζεται άμεσα με το Ν. 4024 και τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική για την εργασιακή και προσωπική του ζωή! ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΔΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ! Είναι δύσκολα ζητήματα που χρήζουν προσοχής!
 
 
Νόπη Ευμορφίδου
Δηλαδή η προσωπική βαθμολογία του γενικού διευθυντή θα συσχετίζεται με τη βαθμολογία της υπηρεσίας του. Ο βαθμός της υπηρεσίας θα βγαίνει όπως είδαμε παραπάνω από το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης. Απλά παράλογο.Και όσον αφορά στους υπόλοιπους υπαλλήλους?
 
 
Νόπη Ευμορφίδου
Αφού γέλασα αρχικά βλέποντας το άρθρο αυτό για ευνόητους λόγους, το διάβασα…κατάλαβα(?)…ότι μάλλον θα χρειαστούν εντατικά σεμινάρια οι προϊστάμενοι – διευθυντές. Όλο αυτό είναι κάποιες ώρες εργασίας επιπλέον γι’αυτούς, αρκετές θα έλεγα, που δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση όπως γινόταν με το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή σε 5 λεπτά ανά υπάλληλο.