Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «eugenia»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
eugenia
Πέραν του ότι καλύφθηκα από τις σκέψεις των συσχολιαστών, να προσθέσω πως – σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις – θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη των ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, ο μαθητής θα πρέπει να κρίνει τον καθηγητή του ή η συναλλασσόμενοι σε κάποιες υπηρεσίες. Βέβαια θα πρέπει να αποκλεισθεί, ίσως από το πλήθος των γνωμών, η περίπτωση να θέλει κάποιος να «θάψει το χαραμοφάη δημόσιο υπάλληλο» επειδή δεν μπορεί να γίνει και αυτός.
 
 
eugenia
Σημαντικό είναι να μην καθορίζονται ανέφικτοι στόχοι. Όχι έμφαση στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα.
 
 
eugenia
Ως εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος και χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή, πιστεύω πως οποιοσδήποτε καλείται να αναλάβει προϊσταμενική θέση οποιουδήποτε επιπέδου, πρέπει να εξετάζεται – εκτός των άλλων δεξιοτήτων – για την ψυχιατρική και ψυχολογική του υγεία από ανεξάρτητη επιτροπή με εκπροσώπους και στελέχη του ΑΣΕΠ με ειδικά τεστ. Έχει μεγάλη σημασία για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών!