Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Με τι κριτήρια θα μετράται η απόδοση; Γιατί αν θα αρκεί απλά να βεβαιώσει ο εκάστοτε προϊστάμενος ότι επιτευχθηκαν οι στόχοι για μια ακόμη φορά οδηγούμαστε σε παταγώδη αποτυχία. Επίσης το ίδιο άδικο είναι να εξετάζεται η συνολική απόδοση ενός τμήματος διότι μπορεί ένα τμήμα να αποτελείται από δέκα υπαλλήλους και η απόδοση να προέρχεται από τους εξής τρεις, όσο υπερβολικό και αν σας φαίνεται.Αμερόληπτη εικόνα προέρχεται μόνο από τα ατομικά μηχανογραφικά στατιστικά του κάθε υπαλλήλου, αν δε μάλιστα καθιερωθεί και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο θα είναι δυνατή και η παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης των διοικητικών υποθέσεων
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η γνώμη μου είναι ότι η αξιολόγηση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία διότι στο δημόσιο επικρατούν οι εξής δύο άδικες αντιλήψεις: 1) «εγώ θα βάλω σε όλους 10″, 2) «έχω θέματα μαζί σου γι’ αυτό και θα σε χαντακώσω» Η αξιολόγηση είναι δουλειά δύσκολη και εκτός από γνώσεις απαιτεί ήθος και κότσια και λίγοι είναι αυτοί που τα διαθέτουν. Εν πάσει περιπτώσει, αν πρέπει να γίνει, η ιδέα του να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφιστάμενους είναι καλή και ίσως να προσφέρει και ενδιαφέρων υλικό προς επεξεργασία.