Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γεώργιος Ντουμας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γεώργιος Ντουμας
Ο ΑΣΕΠ ήταν ο μόνος δρόμος αξιοκρατικού διορισμού μέχρι στιγμής. Προτείνω να είναι ο κύριος παράγων. Επίσης προτείνω η παροχή υπερεσίας να αξιολογείται και απο τους εξυπηρετούμενους, Ελληνες και μή. Κυτίο παραπόνων η ανοιχτή γραμμή.