Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΗΣ
Πρέπει να προστεθούν επίσης τα πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά που διαθέτει ο δημόσιος υπάλληλος, η γνώση ξένης γλώσσας, η γνώση Η/Υ και φυσικά εάν ο υπάλληλος έχει διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ!