Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Helen»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Helen
Η συμπεριφορά του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι άκρως αρμόζουσα προς τις υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη.Ιδιαιτέρως πρέπει να επισημαίνεται η θέση του υπαλλήλου προς την εργασία και να διαχωρίζεται η εργασιακή συμπεριφορά από την ιδιοσυγκρασία του καθενός.Στην εργασία δεν έχουν θέση η υπεροψία και η αγένεια πολύ περισσότερο οι υβριστικές καταστάσεις.Γι αυτό το λόγο προτείνουμε μονιμοποίηση μετά από μια 15ετία τουλάχιστον ούτως ώστε οι ΅ανυπότακτο騨 να απομακρύνονται,βεβαίως όχι με το παραμικρό αλλά μετά από αλλεπάλληλες άσχημες συμπεριφορές