Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Eλένη Σταυριανουδάκη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Eλένη Σταυριανουδάκη
Συμφωνώ με τον κ. Παπαδάκη. Η συμπεριφορά προς τους συναδέλφους έχει συνάφεια με το τι περιμένουν οι συνάδελφοι ως συμπεριφορά και μάλιστα αν προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα. Αν περιμένουν να μην τους επιβαρύνει με φόρτο εργασίας τότε ο υπάλληλος που θέλει να διεκπεραιώσει μια εργασία σε συνεργασία μαζί τους είναι «κακός» συνάδελφος. Αν προτιμούν να εργάζονται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό ο συνάδελφος που δεν ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό και χρειάζεται να συνεργασθεί μαζί τους είναι φορτικός.
 
 
Eλένη Σταυριανουδάκη
Πρώτα να αξιολογηθούν οι άμεσοι προϊστάμενοι-αξιολογητές και μετά οι υφιστάμενοι τους. Δεν είναι νομιμοποιημένη και αξιόπιστη μια εισήγηση που θα συνοδεύει την αξιολόγηση ενός υπαλλήλου αν αυτή δεν έχει συνταχθεί από άτομο που δεν έχει αξιολογηθεί προηγουμένως. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν να γίνουν κρίσεις τμηματαρχών πάνω από 6-αετία, και καλούνται τώρα αυτοί που δεν έχουν αξιολογηθεί επί εξαετία να συντάξουν εισηγήσεις για όλους τους υπόλοιπους που μπορεί να γνωρίζουν περισσότερα ή να έχουν αυξημένα προσόντα.