Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένας παράγοντας που συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη και απ’ ότι φαίνεται το ίδιο θα συμβεί και τώρα είναι η ένταση της εργασίας και κατά πόσο η υπηρεσία εξασφαλίζει το περιβάλλον εκείνο που απαιτείται ως ελάχιστο (και πως αυτό ορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά – το ελάχιστο) για να μπορεί ένας υπάλληλος να εργαστεί με ηρεμία ευγένεια κλπ