Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ
Θα πρέπει να μπορούν να κρίνουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες τους υπαλλήλους που τους εξυπηρετούν. Με ένα απλό ερωτηματολόγιο για τον κάθε υπάλληλο που θα υποβάλεται ηλεκτρονικά ή άμεσα (π. χ. σε κουτί παραπόνων) στη διεύθυνση της υπηρεσίας και θα μπορεί να το συμπληρώνει κάθε πολίτης που εξυπηρετήθηκε από το συγκεκριμένο υπάλληλο. Αφού διαπιστωθεί το κατά πόσο βάσιμα είναι τα παράπονα ή οι έπαινοι για τον υπάλληλο θα αποτελούν ένα ακόμη κριτήριο για την αξιολόγησή του.