Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αποστόλης Παπαδόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αποστόλης Παπαδόπουλος
Συμφωνώ με τις διατυπώσεις του προγράψαντα κ. Παπαδάκη.Συμπληρωματικά αναφέρω ότι ο υποφαινόμενος εργάζομαι σε υπηρεσία ελεγκτικού χαρακτήρα όπου πρέπει να συνεργαστώ με 12 συναδέλφους.Δυστυχώς για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και η διάσταση απόψεων με τους συναδέλφους μου για τον ενδεδειγμένο τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας -καθότι υπάρχει εκ μέρους τους μια άτυπη ομερτά ένοχης σιωπής χάριν της οκνηρίας και της αποφυγής προστριβών και για τους ίδιους και για τους αιρετούς προϊσταμένους- στέκω παράταιρος εντός του εργασιακού μου περιβάλλοντος.Περιπολώ κατά μόνας,έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί τους για ζητήματα στα οποία κατά τη γνώμη μου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της χρηστής διοίκησης και τελικά απομονώνομαι εμφανιζόμενος ο κακός,παράξενος και φορές-φορές ο τρελός του χωριού.Είναι βασανιστικό πως αναγκάζεται κάποιος ευσυνείδητος υπάλληλος να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που βρίθει αντιξοοτήτων και τροχοπέδεων.Θα ήταν άδικο για κάποιον εργαζόμενο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να κριθεί/αξιολογηθεί αρνητικά συνεπεία της μη δημοφιλίας του μεταξύ των συναδέλφων του.Θα είναι σαν να σκοτώνουμε και την τελευταία ελπίδα διόρθωσης των κακώς κειμένων της κρατικής διοίκησης.Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο αξιολόγησης ανάλογων περιπτώσεων.