Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οι νοσηλευτές πως θα αξιολογούνται στην απόδοση;Πως θα μετριέται το παραγόμενο έργο;Θα υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά από πλευράς κράτους ώστε να μην εμποδίζεται η απόδοση τους;
 
 
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Στα νοσοκομεία θα ισχύει αυτός ο τύπος;Και τι στόχους να βάλεις στην ανθρώπινη ζωή και κατά πόσο είναι μετρήσιμοι με μαθηματικούς τύπους; Μήπως τελικά αν μπουν λάθος στόχοι(κόστος υλικών=χαμηλή ποιότητα)θα βάζουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές;