Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βασιλική Σκορδάκη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βασιλική Σκορδάκη
Συμφωνώ με την ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ στο ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιό είναι το ανώτατο όργανο, ειδικά σε ΝΠΔΔ που υφίσταται και Διοικητής και Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς Πρόεδρος Δ.Σ.Επίσης στην παρ. 9 ορίζεται ότι καταλήουμε σε ατομικό συμβόλαιο απόδοσης, χωρίς όμως να ελέγχονται οι ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι και βέβια υφίσταται ορατός κίνδυνος να μην υπάρχει αντικειμενικότητα της ισομερους και ισοβαρούς κατανομής των εργασιών της υπηρεσίας που θα υλοποιήσουν τους στόχους. Σα ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ θα ήθελα να πω ότι προκειμένου το φιλόδοξο αυτό σύστημα να μπορέσει να υλοποιηθεί, ώστε πραγματικά να υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων, που θα αποτελεί και κίνητρο υποκίνησης όλων των υπαλλήλων να αποδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική εκπαίδευση των αξιολογητών ώστε να μπορούν να υλοποιούν το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά και των οργάνων που θέτουν το επιχειρησιακό σχέδιο ώστε αυτό να είναι ρεαλιστικό.
 
 
Βασιλική Σκορδάκη
Τί σημαίνει διοικητική ικανότητα της οργανικής μονάδας, αφού διοικητική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα και όχι οι μονάδες. Πώς μετριέται η διοικητική ικανότητα της οργανικής μονάδας? Απαράδεκτη η ομάδα Αξιολόγησης με τη συμμετοχή ατόμων εκτός υπηρεσίας και χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις.
 
 
Βασιλική Σκορδάκη
Και πάλι παρουσιάζεται το θέμα τής διοικητικής ικανότητας της ομάδας. Ποιά είναι τα μετρήσιμα στοιχεία και τί είναι η αριστεία? Δυσνόητος ο τύπος και δεν ξέρω ποιό το αποτέλεσμα σε διάφορα σενάρια απόδοσης του υπαλλήλου σε σχέση με τη μονάδα.