Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αλέξανδρος Μπουντούρης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αλέξανδρος Μπουντούρης
Χρειάζεται μεγαλύτερη ανατροφοδότηση από κάτω προς τα πάνω. Εδώ θα βοηθούσαν συντονιστικές συσκέψεις: του Γενικού Γραμματέα με τους Γενικούς Διευθυντές, προκειμένου να καταστούν οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι επιχειρησιακοί. Κατόπιν, οι Γενικοί Διευθυντές εξειδικεύουν με τους Διευθυντές τούς Επιχειρησιακούς Στόχους σε Σχέδια Δράσης, τα οποία οι τελευταίοι συζητούν με τους Τμηματάρχες. Σε κάθε επίπεδο, συνυπογράφεται συμφωνία, ώστε μα δεσμεύεται το κάθε επίπεδο και να εκλείψει η δικαιολογία της «άγνοιας».
 
 
Αλέξανδρος Μπουντούρης
Επίσης και 1. Σύναψη τριμερών συμφωνιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από κάθε Υπουργείο (τουλάχιστον) με ένα αντίστοιχο Υπουργείο χώρας της Ευρωζώνης ή της ΕΕ και την Task Force GR, στο πρότυπο της συμφωνίας του ΥΔΜΗΔ με τη Γαλλία. 2. Έλεγχος από το ΣΔΟΕ όλων των υπαλλήλων που έχουν εμπλακεί ιστορικά σε διαχείριση/υπολογία δημοσίου χρήματος. Συγκριτικό πόθεν έσχες πριν και μετά την ανάληψη συγκεκριμένης θέσης. Οικονομικοί εισαγγελείς να βοηθήσουν στην καταστολή της διαφθοράς στο Δημόσιο, σε συνεργασία και με ΣΔΟΕ/ορκωτούς ελεγκτές/χώρες Ευρωζώνης/Task Force.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Αλέξανδρος Μπουντούρης
Πρόκειται για την τελευταία, αλλά και τη μεγαλύτερη, ευκαιρία να αλλάξει το Κράτος μας. Ανάγκη να καταπολεμηθούν τα οργανωμένα και διαπλεκόμενα συμφέροντα που υπονομεύουν σταθερά την αλλαγή.Βασικοί άξονες: 1. Εμπλοκή του ίδιου του Πρωθυπουργού στη διοικητική μεταρρύθμιση, με τον ορισμό διυπουργική ομάδας μεταρρύθμισης (4 άτομα αποσπασμένα από κάθε Υπουργείο στο Γραφείο του, δεδηλωμένοι μεταρρυθμιστές, επιλεγμένοι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μέσω βιογραφικών,επιστολών κινητοποίησης, ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων). Αυτή η ομάδα συνεργάζεται με τα Υπουργεία, την Task Force GR και τον ΟΟΣΑ, υπό την κατεύθυνση του ΥΔΜΗΔ και υλοποιεί τη μεταρρύθμιση υπό τις εντολές του Πρωθυπουργού. Ειδικές προσαρμογές όπου χρειάζεται σε κάθε Υπουργείο, στον ίδιο όμως κορμό της μεταρρύθμισης και χωρίς συμβιβασμούς επί της ουσίας. Καθιέρωση Προσωπάρχη Κεντρικής Διοίκησης και καθαίρεση από εκείνον όσων Γενικών Γραμματέων δεν επιτυγχάνουν τους στόχους της Μεταρρύθμισης. 2. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και της Task Force GR για την πλήρη ψηφιοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών του Δημοσίου και για την υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των στελεχών. 3. Αξιοποίηση ορκωτών λογιστών για πλήρη χρηματοοικονομική ακτινογραφία του Δημοσίου, με ταμειακές προβολές στο μέλλον. Εφαρμογή προϋπολογισμού προγραμμάτων παντού, μέσω 4. Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδιασμού σε όλο το Δημόσιο, βάσει του Ν. 3230/2004 και εγκυκλίων του αλλά και επικαιροποιήσεών του. Χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε, ούτε μπορούμε να προβούμε στην 5. Αξιολόγηση οργανωσιακής και ατομικής απόδοσης, μέσω δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας. Το γενικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι διττό: αφ’ ενός να στοχεύει στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον εργαζόμενο και αφ’ ετέρου να ανταποκρίνεται στα δημοσιονομικά δεδομένα, μειώνοντας κόστος, προσωπικό και υποδομές. Τίποτα δεν πρέπει να είναι ταμπού, όταν πρέπει να σωθεί η χώρα!
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: