Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «PANMAV30»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
PANMAV30
Η διαδικασία που περιγράφεται είναι πολύ πολύπλοκη και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όλο το κράτος να σταματάει όλες τις άλλες εργασίες και να ασχολείται μόνο με τη στοχοθεσία. Ειδικά αν κάποιος κρίκος της αλυσίδας καθυστερεί (πχ. υπουργός ή Γενικός δ/ντης). Οι στόχοθέτηση πρέπει να γίνεται με ένα σχετικά ανεξάρτητο τρόπο ανά διεύθυνση με ευθύνη του Δ/ντή ώστε οι στόχοι της ομάδας του να συνάδουν με τους γενικότερους στόχους.Επίσης εκτός από ποσοτικούς πρέπει να έχουν και ποιοτικούς στόχους (πχ. ανάπτυξη υφισταμένων, βελτίωση/επιτάχυνση διαδικασιών,μείωση κινδύνου απάτης, βελτίωση εξυπηρέτησης πολιτών κτλ.)