Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Νίκος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Νίκος
Επίσης ο ν 3783/09 χρειάζεται τροποποίηση. Πχ υποχρεώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να καταγράφουν ακόμα και την κυψέλη που πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2006/24/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με τον ν 3917/2011, καθώς κάτι τέτοιο γίνεται μόνο στην περίπτωση ανώνυμων προπληρωμένων υπηρεσιών. Εφόσον Στην Ελλάδα δεν υπάρχου, είναι ανούσιο και αντικανονικό να εφαρμόζεται αυτό το σκέλος
 
 
Νίκος
Aδικο όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη.Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους να ενεργοποιηθεί η προαγωγή σε βαθμούς με το παλαιό σύστημα και αν τουλάχιστον δεν πάρουν τον βασικό μισθό του νέου επόμενου βαθμού να τους χορηγηθεί το ΜΚ του νέου βαθμού μέχρι την επόμενη χρονιά και αν τελικά είναι επιτυχόντες σε προαγωγή το 2014 να τους δοθεί και ο νέος βασικός μισθός του βαθμού προαγωγής.Για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική και ανατροφοδοτούμενη αξιολόγηση θα πρέπει να πάψει να υφίσταται το πελατειακό κράτος και τα παρακλάδια του στη Δημόσια Διοίκηση. Αξιολογητές έξω από την «πολιτική μηχανή» που τελματώνει τα πάντα
 
 
Νίκος
Τα μέτρα σφάλειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει αναφορά σ’ αυτά και να εξειδικευτούν με Υ.Α. ή Π.Δ. (safety first)
 
 
Νίκος
Η κά παρακάτω μάλλον δεν ξέρει πόσο σημαντικές είναι οι κεραίες για την παροχή της επικοινωνίας. Μέχρι τώρα αυτό το θέμα του περιορισμού και ξήλωμα των κεραιών, έβαζαν φρένο στις επικοινωνίες. Θα περιορίσουμε τις τηλεποικινωνίες επειδή μερικοί έχουν τριτοκοσμικές αντιλήψεις????
 
 
Νίκος
Γνωρίζουμε τον γενικό τύπο (ένας απλός μέσος όρος) χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα για τους τους δείκτες που τον απαρτίζουν. Με αόριστους δείκτες είναι αδύνατη η αντικειμενική αξιολόγηση.Επιπλέον ξεκάθαρα πρέπει να είναι τα όρια με τα οποία θα συγκρίνονται αυτοί οι δείκτες.Μέχρι στιγμής το τοπίο είναι αρκετά θολό για να μπορέσει το μέχρι σήμερα κομματικό κράτος να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων του…