Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιώργος Στόγιας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιώργος Στόγιας
Πολύ σωστή η ιδέα εφαρμογής ενός ήδη δοκιμασμένου και αποτελεσματικού μοντέλου όπως το ΚΠΑ για την αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για άλλους πειραματισμούς, είναι απόλυτα ενδεδειγμένη η χρήση ενός έτοιμου εργαλείου με πανευρωπαϊκή αναγνώριση (http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). Επιτέλους κάτι διαφανές και αξιόπιστο
 
 
Γιώργος Στόγιας
Όλοι οι αξιολογητές θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στο ΚΠΑ ώστε να επιτελέσουν αξιόπιστα το έργο τους. Θα πρέπει να προηγηθεί αυτοαξιολόγηση από τα στελέχη της Υπηρεσίας ώστε να γίνουν κατανοητά και αποδεκτά τα αποτελέσματα.
 
 
Γιώργος Στόγιας
Είναι πολύ σημαντικό άρθρο για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.