Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ηρακλής Ζωγραφάκης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ηρακλής Ζωγραφάκης
Ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να βαθμολογείτε από τους:1. προϊσταμένους του2. υφισταμένους του3. όμοιους του (ίσους που συνεργάζεται)σε επιμέρους τομείς, όπως παραγωγικότητα, συνεργασία, συνέπεια κ.α.Ο μέσος όρος αυτών των τομέων θα πολλαπλασιάζετε με ένα συντελεστή βαρύτητας, π.χ η βαθμολογία του συνεργάτη του με 30%, του υφισταμένου του με 20% και του προϊσταμένου του με 50%.Ηρακλής Ζωγραφάκης