Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μαρία K.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μαρία K.
Είναι αδιανόητο να θεωρείται εισηγήτρια …άμεσα προϊσταμένη,όταν δεν γνωρίζει κάν το αντικείμενο της εξειδικευμένης εργασίας μου, είναι Δ.Ε., δεν κατανόησε 2 φορές όλες κιόλες που μιλήσαμε,τί πρότεινα, διότι το εξέλαβε ως υπόδειξη για την ίδια, (την Υπηρεσιακή μου πρόταση), και απάντησε με επιθετικότητα, δεν έχει προσέλθει ουδέποτε στο χώρο που εργάζομαι,αν και πάντα ενημερώνεται για τις διεπιστημονικές συναντήσεις που απαιτούνται!ΔΕΝ αποδέχθηκε ποτέ να παραλάβει έγγράφως προτάσεις που υποβάλλω,και παράλληλα διαπιστώνω οτι δεν υπάρχουν καν στον ατομικό μου φάκελλο!.(Πρωτοκολλημένες!!!)Είναι παράλληλα ,εξαφανισμένες εκθέσεις αξιολόγησης προηγουμένων (των τωρινων προϊσταμένης και διευθύντριας μου)ετών .Εργάζομαι 25 χρόνια, στο χώρο της ψυχικής υγείας. Λίγα ..κολυβογράμματα ψυχολογίας ξέρω.Ποιός νόμος θα μου διασφαλίσει οτι θα κριθώ αντικειμενικά ,από τίς δύο κ.κ.Προϊσταμένη και Διευθύντρια?Τί να σκέφτονται άραγε μπροστά σε μιά σελίδα για να με αξιολογήσουν?