Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Στέφανος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Στέφανος
Από ότι βλέπω, δεν έχει αλλάξει τίποτα στο σκεπτικό των υπευθύνων. Αντί να προωθούν υφιστάμενα διεθνή πρότυπα πχ για παιδικά καθίσματα στο αυτοκίνητο όπως το R44.04 (http://www.childcarseats.org.uk/standards/r4403.htm), ξαναγράφουν τα πάντα από την αρχή, ώστε να δικαιολογείται η θέση τους, και προσθέτουν στην (ήδη) διογκωμένη νομολογία ακόμα ένα άχρηστο και, σε λίγα χρόνια, ξεπερασμένο πρότυπο.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
αλλων διεθνή εκαναν λίγα
 
Στέφανος
Το έργο είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών των δικαστηρίων της χώρας.Η προς διαβούλευση προκήρυξη αφορά ένα μονολιθικό σύστημα (τύπου TAXIS) που θα εξυπηρετεί τους πάντες. Με ποια λογική επιλέχθηκε αυτή η υλοποίηση και όχι ανεξάρτητες μικρές προκηρύξεις ανά φορέα, με δυνατότητα ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων;Εάν το έργο ήταν πολλές και μικρές προκηρύξεις, θα ήταν σημαντικά απλούστερο, μικρότερου κόστους, ταχύτερο στην υλοποίηση και θα έδινε τα λεφτά σε κάθε τοπική κοινωνία.Το διαχειριστικό κόστος των περισσότερων προκηρύξεων θα αντισταθμιζόταν από την πολύ απλούστερη διαχείριση της κάθε μίας.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Στέφανος
Το κείμενο της διαβούλευσης έπρεπε να είναι αναρτημένο στη σελίδα και όχι ως συνημμένο αρχείο που δυσκολεύει την ανάγνωση. Παρακαλώ να το αναρτήσετε άμεσα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Στέφανος
Απαράδεκτο να ορίζονται νέοι Οργανισμοί απλά με Προεδρικά Διατάγματα. Δεν θα ορίζεται κανένας νέος οργανισμός. Όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν καθοριστεί ήδη. Αν χρειαστεί νέα υπηρεσία, τότε θα πρέπει να υπάρξει αιτιολόγηση και δημόσια διαβούλευση. Επίσης, η νέα υπηρεσία:- Είτε θα υλοποιηθεί από υφιστάμενα τμήματα που θα αναδιοργανώνονται με νέα στρατηγική και θα εκπαιδεύονται τα στελέχη στο νέο αντικείμενο- Είτε θα διεξάγεται ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός ανάθεσης της στον ιδιωτικό τομέα Αυτά τα κόλπα με τους Οργανισμούς και διορισμούς κατά βούληση να τα ξεχάσετε.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: