Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΘΗΝΑ ΖΙΩΓΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΘΗΝΑ ΖΙΩΓΑ
Καθορισμός των βημάτων αξιολογησης1. Σαφώς μετρήσιμοι στόχοι/αποδοτικότητα2.Ποιός αξιολογεί ποιόν (προτείνεται κυκλικό σύστημα ή 360ο)3.Γνωρίζει κάποιος να αξιολογεί;Πιστοποιείται γι αυτό;4.Τι αξιολογούμε;Ορισμό των υπό εξέτασηιδιοτήτων(αποδοτικότητα,ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,ενδιαφέρον κά)Κατά τη διάρκεια του χρόνου,ο προιστάμενος θα καταγράφει ότι ο υπάλληλος έχει ή δεν έχει επιτύχει ως προς τους στόχους(πχ επείγουσες εισηγήσεις που κατατέθηκαν υπό πίεση), θα καταγράφει τις συμπεριφορές του προς τρίτους (καλές, κακές) το ενδιαφέρον κά. Η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει των καταγεγραμμένων (αποδεικτικών)στοιχείων που υπάρχουν στο αρχείο του προισταμένου και όχι στην όποια αυθαίρετη αξιολογική συμπεριφορά του. Το σύστημα αυτό τηρώ στην υπηρεσία μου