Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αντωνακάκης Π.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αντωνακάκης Π.
Η κρίση υφισταμένων από τον προϊστάμενο μόνο είναι υποκειμενική και πολλές φορές λανθασμένη, ειδικότερα όταν έχουμε να κρίνουμε άβουλους υπαλλήλους που εκτελούν χωρίς αντίρρηση όλες τις αποφάσεις σύννομες ή όχι (άριστη βαθμολόγηση) και υάλλήλους με κρίση και διάθεση να υποδείξουν στον προϊστάμενο το λάθος ή μη σύννομο που πολλές φορές οδηγούν σε συγκρούσεις (παρόλα αυτά λαμβάνουν αρνητική βαθμολόγηση). Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις υποκειμενικές συμπάθειες ή αντιπάθειες καθώς επίσης και τον «κομματικό παράγοντα».Η αξιολόγηση να γίνεται από τουλάχιστον τριμελή ομάδα πάνω σε αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και να υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση και δυνατότητα έκφρασης της γνώμης και επαναξιολόγησης από άλλη επιτροπή, του αξιολογούμενου σε περίπτωση διαφωνίας. Γενικά να υπάρχει ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
 
Αντωνακάκης Π.
Καλό πρόγραμμα αρκεί να διασφαλιζει το δημόσιο συμφέρον και κατ επέκταση και το ιδιωτικό του Έλληνα.Να προβλέπει ότι η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε καμία περίπτωση για πωλήσεις εντός Ελλάδος να μην υπερβαίνει το μέσο κόστος παραγωγής ηλ. ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβάνου και το κόστος που θα αγοράζει η ΔΕΗ).Για το εξωτερικό η τιμή να είναι σε ανταγωνιστικές τιμές και σε καμμία περίπτωση χαμηλότερη από την προηγούμενη.Επίσης σε περίπτωση συγχρηματοδότησης Ξένων Εταιρειών και Ελληνικού Δημοσίου το Ελληνικό Δημόσιο με μόνη συμμετοχή τη διάθεση χώρων και τις διοικητικές διευκολύνσεις να απολαμβάνει το 50% των ακαθάριστων εσόδων. Αν είναι να γίνει κάτι καλό ας γίνει για το καλό του τόπου και όχι για το συμφέρων ξένων εταιρειών