Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βάσει ερευνών και μελετών διαπιστώνεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι δίκαιη, αμερόληπτη και τεκμηριωμένη, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, ποια ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία του, να στηρίζεται σε πολιτικές υποκίνησης και εξέλιξης, να είναι απλή και σαφής.Είναι σύνηθες φαινόμενο οι εργαζόμενοι να είναι θύματα προσωπικών αντιπαθειών ανάμεσα σε αυτούς και στον άμεσα προιστάμενο.Επίσης είναι διαπιστωμένο ότι σε πολλές υπηρεσίες ο άμεσος προιστάμενος είναι κατωτέρων τυπικών προσόντων από τον αξιολογούμενο. Δηλαδή: ο προιστάμενος να είναι Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και ο αξιολογούμενος να είναι πτυχιούχος ίσως και με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό. Τι γίνεται τότε; Ή o άμεσος προϊστάμενος να μην έχει γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή εμπειρία.Προτείνεται η Αξιολόγηση να πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους- γνώστες της διαδικασίας, με παρουσία των Ανώτερων Στελεχών του Φορέα, για να μην υπάρχουν προβλήματα αντιπάθειας, ή «φωτοστέφανου».Ευχαριστώ