Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γ. Χ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γ. Χ.
Δεν είναι σωστό ούτε θεμιτό η αξιολόγηση να γίνεται μόνο από έναν Αξιολογητή διότι αυτό το σύστημα είναι επιρρεπές σε υποκειμενικούς παράγοντες (προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες) λόγω της καθημερινής εγγύτητας αξιολογούμενου/αξιολογητή. Προτείνω η διαδικασία να γίνεται τουλάχιστον από δύο αξιολογητές δηλαδή συγκεκριμένα και από τον άμεσο προϊστάμενο και από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί. Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 20% θα πρέπει να επαναξιολογείται ο υπάλληλος από τον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο των 2 προηγουμένων αξιολογητών και η τελική αξιολόγηση να προκύπτει ως μέσος όρος των τριών αξιολογήσεων.