Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Θεμιστοκλής»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Θεμιστοκλής
Η όλη διαδικασία κατά τη γνώμη μου είναι από την αρχή λάθος, αφού κρίνονται οργανικές μονάδες, στη συνέχεια προσωπικό, προχωρεί η κατάργηση υπηρεσιών, ζητούνται στόχοι,θέτονται κριτήρια αξιολόγησης κλπ. χωρίς η ίδια η πολιτική ηγεσία να έχει καθορίσει στόχους και να προσδιορίσει στρατηγικές για την επίτευξη τους.Αν το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη όπως όλοι διατείνονται γενικά και αόριστα,ας καθορίσουν τι ποσοστό ανάπτυξης θέλουμε κάθε χρόνο(πχ. 0,5 %),με ποιούς τρόπους θα επέλθει η αύξηση του ΑΕΠ (πχ δημιουργία 100 νέων επιχειρήσεων το χρόνο)και με ποιό τρόπο μπορεί να συμβάλλει η Διοίκηση σ΄αυτό.Τότε μπορούν να τεθούν στόχοι.Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο αφού καλείται η Διοίκηση να στοχοθετήσει αυθαίρετα χωρίς να γνωρίζει το γενικότερο σχέδιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μερικότεροι στόχοι.Προϋπόθεση βέβαια είναι να αντικατασταθεί το πολύπλοκο και δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο με ένα άλλο σύγχρονο, απλό και κατανοητό,να απλουστευθούν οι διαδικασίες,να παταχθεί η γραφειοκρατία και να απαγορευτεί με νόμο η εμπλοκή της πολιτικής στη διοίκηση.Φυσικά χρειάζεται άμεση στελέχωση των υπηρεσιών δεδομένου ότι υπάρχουν υπηρεσίες (ειδικά στην επαρχία) που λειτουργούν με έναν ή δυο υπαλλήλους.Τέλος οι στόχοι πρέπει να είνα συγκεκριμένοι, σαφείς, και ποσοτικά μετρήσιμοι.Η ύπαρξη μαθηματικών τύπων με παραμέτρους και σύμβολα καθιστά το όλο εγχείρημα ασαφές και θα είναι τροχοπέδη για την όλη διαδικασία.