Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΒΕΝΤΟΥΡΗ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΒΕΝΤΟΥΡΗ
Αξιότιμοι κύριοι/ες,θεωρώ πως είναι αναγκαία η αξιολόγηση των Δ.Υ,αλλά προβληματίζομαι για την εφαρμογή της διαδικασίας, διότι θα γίνεται από τους εσωτερικούς αξιολογητές που δεν θα έχουν τη κατάρτιση για την εφαρμογή αυτής αλλά και δεν νομίζω ότι θα κατέχονται από το υψηλό αίσθημα ευθύνης, δικαίου και της διαφάνειας στην λήψη των αποφάσεων τους.Καθώς,οι διαδικασίες στο Δημόσιο μέχρι και σήμερα είναι νομιμοφανείς πάντα και ποτέ δίκαιες.Τα άτομα με προσόντα παραγκωνίζονται και αντιμετωπίζονται με έχθρα ,ενώ προωθούνται αυτά που βοηθούν τη νομιμοφάνεια της υπηρεσίας τους.Προτείνω,οι αξιολογητές να είναι εξωτερικοί ή έστω να προέρχονται από άλλη δημόσια υπηρεσία, ώστε να αποφύγουμε τις αδικίες που δεν μπορεί να καταπολεμήσει ο αξιολογούμενος.με εκτίμηση