Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΙΣΜΗΝΗ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΙΣΜΗΝΗ
Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για να συμπληρωθούν και μόνο οι Μαθηματικοί Τύποι…Επί της ουσίας, ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊΤΑΙ ΆΡΑΓΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;Η Δημόσια Διοίκηση ως αυτοσκοπός και η γραφειοκρατία μόνο εξυπηρετούνται….