Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΝΟΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΝΟΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ
Καλή η αξιολόγηση κι έπρεπε να θεμοθετηθεί νωρίτερα. Με δεδομένο όμως την έλλειψη υπαλλήλων και την απαγόρευση των προσλήψεων, το πλήθος αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ, τις διαδικασίες που προβλέπονται πολύ φοβάμαι όμως ότι δημιουργείται ακόμη ένας δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αντί να εξυπηρετούμε τον Πολίτη θα συμπληρώνουμε στατιστικά στοιχεία θ αθέτουμε στόχους κλπ