Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Η Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων, διαπιστώνοντας για μια ακόμα φορά την αδυναμία του Υπουργείου Εσωτερικών να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στον εκδημοκρατισμό του νέου θεσμού, συμμετέχουμε στη διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου με συγκεκριμένες προτάσεις. Άρθρο 1 : Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ) Στεκόμαστε επιφυλακτικοί στις προωθούμενες πολιτικές «οικονομικής εξυγίανσης» των ΟΤΑ με τη χρηματοδότηση νέων δανείων για την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών τους (Άξονας 3 του Α.Κ.Σ.Ι.Α), καθώς θα δημιουργήσει πρόσθετα οικονομικά βάρη των ήδη υπερχρεωμένων ΟΤΑ διατηρώντας τις σχέσεις οικονομικής εξάρτησης με την κεντρική διοίκηση στην προσπάθεια αναζήτησης πόρων για να καλύψουν τις δημοσιονομικές τους ανάγκες.Η οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να αποτελεί ένα διαρκή στόχο που θα προκύψει κυρίως μέσα από τη μεταφορά φόρων από το κεντρικό κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται η φορολογική αλληλεγγύη μεταξύ των ΟΤΑ με την απόδοση μέρους του συγκεντρωμένου φόρου σε έναν μηχανισμό αναδιανομής υπέρ των πιο αδύναμων. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη λειτουργία μιας διαχειριστικής αρχής, όπως π.χ. ένα Ταμείο Διαχείρισης Πόρων της Αυτοδιοίκησης, που θα επιφορτιστεί με το έργο της αναδιανομής των πόρων που προορίζονται για την Τ.Α. με στόχο τη σύγκλιση των περιφερειακών ανισοτήτων.Η αναζήτηση πόρων μπορεί να προκύψει επιπλέον από την αξιοποίηση της τοπικής ακίνητης περιουσίας, από ενεργητικές πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης για την αύξηση των εσόδων και μείωση των εξόδων τους και τη θεσμική κατοχύρωση της κατάρτισης Συμμετοχικού Προϋπολογισμού. Πρέπει να γίνει πλέον πραγματικότητα η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης μέσα από πολιτικές φορολογικής αποκέντρωσης που θα συνοδεύεται από διαφάνεια στις προμήθειες και τις δαπάνες τους.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Άρθρο 2: Κοινωνικά Παντοπωλεία Δεδομένου του γεγονότος ότι σε πολλούς Δήμους της χώρας λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη μέριμνα φορέων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, εκκλησίας κλπ), που ασκούν επικουρικά το έργο τους στα δημοτικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας αυτών των φορέων παράλληλα με τις δραστηριότητες του κάθε Δήμου. Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει επίσης για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων και ενεργητικών πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως ορίζει ο Νόμος 4019/11. Εκκρεμεί ωστόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών η σαφής περιγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και οργάνωσης των Κοινωνικών Παντοπωλείων στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων.Εναλλακτικά προτείνουμε την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του κάθε Δήμου, που θα λειτουργούν ως ομπρέλα στα χειμαζόμενα νοικοκυριά, με τη δημιουργία δομών στέγασης και φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών ιατρείων, κέντρων σίτισης, συλλογικών κουζινών, κοινοτικών κήπων κ. ά. Οι Δήμοι πρέπει να αντιληφθούν το νέο τους ρόλο όχι ως ελεήμονες αλλά ως διαμορφωτές κουλτούρας και συμπεριφοράς αλληλεγγύης. Για την υλοποίηση των παραπάνω, μπορεί να αξιοποιηθεί μέρος της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, μέσα από μια πλήρη καταγραφή των άδειων δημοτικών κτιρίων και των ελεύθερων χώρων για τη διάθεση και χρήση τους.Σχετικά με την επιτροπή διαχείρισης του νέου θεσμού (άρθρο 2, παρ. 2 του νομοσχεδίου), τονίζουμε την ανάγκη της ανεξάρτητης και διαπαραταξιακής της σύνθεσης με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη λογική του διορισμού του ίδιου του Δημάρχου ως προέδρου Επιτροπών, καθώς έχει αποδειχτεί από τη λειτουργία του νόμου Καλλικράτη ότι ο διορισμένος σε πολλές Επιτροπές Πρόεδρος δεν διαθέτει επαρκή χρόνο για να τις λειτουργήσει, λόγω αυξημένων ευθυνών με αποτέλεσμα αυτές να υπολειτουργούν.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Κατά την αρχική παρουσίαση του εν λόγω πολυνομοσχεδίου που δόθηκε για διαβούλευση στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης (ΕΝ.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε) υπήρξε η διατύπωση στο αρχικό άρθρο 6, παράγραφος 11 που προέβλεπε ότι:«Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα».Η διατύπωση αυτή αφαιρέθηκε από το νέο σχέδιο νόμου και επειδή τη θεωρούμε σημαντική προτείνουμε την επαναφορά της με την εξής συμπλήρωση:«Το ίδιο ισχύει για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011».
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Με αφορμή την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου για τις λαϊκές αγορές, εισηγούμαστε η ρύθμιση θεμάτων και η εποπτεία των λαϊκών αγορών και αγορών βιολογικών προϊόντων να μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στους Δήμους και στα δημοτικά διαμερίσματα τους. Για τις αγορές βιολογικών προϊόντων πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς που να διαφοροποιεί τη λειτουργία τους από τις συμβατικές στα ωράρια λειτουργίας τους. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στον έλεγχο όλων των λαϊκών αγορών, τόσο αναφορικά με τον τυπικό έλεγχο αυτών (τετραγωνικά, θέση κλπ) όσο και για τον ποιοτικό (υπολείμματα κλπ) με τη συμμετοχή και των ίδιων των παραγωγών, των καταναλωτών και εκπροσώπων των δημόσιων αρχών. Θα πρέπει να εξεταστεί η πρόταση ώστε οι λαϊκές αγορές να γίνουν αγορές παραγωγών χωρίς τη συμμετοχή των εμπόρων όπως γίνεται μέχρι σήμερα.Τέλος, αναφορικά με την αδειοδότηση και τον έλεγχο των καταστημάτων κατοικίδιων ζώων, θεωρούμε σκόπιμο να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους, αφού αυτοί φέρουν σήμερα την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που αυξάνονται όταν το εμπόριο κατοικίδιων ζώων είναι ανεξέλεγκτο.Στα οριζόμενα της παραγράφου 8 σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει ή θα έχει την εν λόγω αρμοδιότητα, πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση της και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μεταφορά των μαθητών να εξασφαλίζεται με είτε με τη δημόσια – δημοτική συγκοινωνία είτε όπου υπάρχει ειδική ανάγκη (για ειδικά ή απομακρυσμένα σχολεία) με την απόδοση των χρημάτων που σήμερα διατίθενται στις σχολικές επιτροπές τους, ώστε να προμηθευτούν σχολικά λεωφορεία που θα λύσει διά παντός το πρόβλημα αυτό που αποτέλεσε για χρόνια σημείο πολιτικής εκμετάλλευσης, διαφθοράς, αδιαφάνειας και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Η οποιαδήποτε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των νησιωτικών και ορεινών Δήμων προϋποθέτει και τη δυνατότητα άσκησής τους με ειδικευμένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να εξαιρούνται οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι από την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, να μην ισχύσουν οι πρόσφατες σχετικές αποφάσεις και να γίνει προσπάθεια κάλυψης αυτών με μετατάξεις και νέες προσλήψεις, με προτεραιότητα στα κριτήρια εντοπιότητας και την παροχή των κατάλληλων κινήτρων.Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ειδικότερη πρόβλεψη ώστε να γίνει επανακαθορισμός των αναγκαίων δομών και αντίστοιχων θέσεων εργασίας, σε αντιστοιχία με την αναδιοργάνωση δομών των Υπουργείων που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών της Νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης να επιδιωχθεί και να ενισχυθεί με οικονομικά μέσα από το επόμενο ΕΣΠΑ (μετά το 2013) η οριζόντια συνεργασία σε επίπεδο επιμέρους Περιφερειών με τις άλλες νησιώτικες οντότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου.Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα σε μικρούς νησιωτικούς ή ορεινούς δήμων και της περιφέρειας, αλλά και η διασύνδεση τους με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για τη μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρήσιμη η διαρκής ανταλλαγή και υιοθέτηση επιτυχώς εφαρμοσμένων και καταγεγραμμένων καλών πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης και λειτουργίας των Δήμων. Η άμεση λειτουργία του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται από τον Καλλικράτη (άρθρο 208) στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο ως σύμβουλος του κράτους για να χαράξει τις πολιτικές επιλογές στις νησιωτικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία της ελληνικής νησιωτικότητας.