Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ
ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Σχέδιο Νόμου)ΣΧΕΤ. : Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών 1.Σας γνωρίζουμε επί του θέματος ότι μελετήσαμε σε βάθος σε συσκέψεις το σχετικό Σχέδιο Νόμου και καταλήξαμε στις παρακάτω σκέψεις – συμπεράσματα- προτάσεις που σας υποβάλλουμε:α. Ότι πρόκειται για μία εργασία που αφορά στο σύνολό της σχεδόν στην αυτοδιοικητική λειτουργία, και που περιέχει θεσπίσματα για πολλά αυτοδιοικητικά θέματα είτε εκκρεμούντα, είτε είναι σε ισχύ.β. Από τη μελέτη διαπιστώσαμε ότι η προσέγγιση και η προσπάθεια επίλυσης των αυτοδιοικητικών θεμάτων στο Σχέδιο Νόμου έχει γίνει βεβιασμένα και με προχειρότητα από ανθρώπους που προφανώς δεν έχουν εμπειρία στα αυτοδιοικητικά δρώμενα.γ. Η μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ φαίνεται από τον πρώτο χρόνο της υλοποίησής του ότι ήταν μία προσπάθεια στη θετική κατ’ αρχήν κατεύθυνση η οποία υλοποιούμενη βεβιασμένα, μας οδήγησε στην σημερινή κακή κατάσταση όπου ταλανίζεται από θεσμικά, χωροταξικά, οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα κυρίως και θα είναι κρίμα να διορθώσουμε λάθος δεδομένα με λάθος και βεβιασμένο τρόπο.δ. Από το Σχέδιο Νόμου προκύπτει αβίαστα ότι η σκέψη της Καλλικρατικής Μεταρρύθμισης για δημιουργία Δήμων- Κυβερνείων με αυξημένες και τελεσίδικες αρμοδιότητες με μεγάλες διοικητικές δυνατότητες και ανεξαρτησία χάραξης στρατηγικής στη Ζώνη Ευθύνης των Ο.Τ.Α. ήταν και παραμένει όνειρο.ε. Οι συντάκτες του Σχεδίου Νόμου δεν έχουν αίσθηση των δυσκολιών και των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στο αιρετό στελεχιακό δυναμικό διοίκησης των Καλλικρατικών Δήμων που προέρχονται από συνενώσεις και προχωρούν σε εισήγηση περιορισμού των στελεχών της διοίκησης και των ελάχιστων έως ανύπαρκτων αμοιβών τους καθιστώντας έτσι την Αυτοδιοίκηση ως έναν εθελοντικό φορέα εξουσίας περιορισμένων γνώσεων και δυνατοτήτων.2. Ειδικότερα από τη μελέτη του Σχεδίου Νόμου σαφώς διαφαίνεται ότι:α. Καταργείται η αποκέντρωση αφού με αυτό επιδιώκεται ο πλήρης συγκεντρωτισμός και ο καθολικός έλεγχος της λειτουργίας των ανεξάρτητων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.β. Καταργείται σε πολλά θέματα η αιρετή αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Α΄ και Β΄ βαθμού με την ανάδειξη του ρόλου του διορισμένου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.γ. Παραμένουν σε πλήρη έλεγχο από την Κεντρική Εξουσία οι χωροταξικοί σχεδιασμοί στις Ζώνες Ευθύνης των Δήμων και τα δασικά θέματα που ταλανίζουν τους κατοίκους – δημότες των περιοχών μας τον τελευταίο μισό αιώνα.δ. Γίνεται λόγος για ανάθεση της καθαριότητας των Δήμων σε ιδιώτες, θέμα που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.ε. Από τη σχεδίαση όλου του Νόμου προκύπτει ότι μάλλον επιδιώκεται η δημιουργία ενός σώματος αιρετών αυτοδιοικητικών αρχόντων εθελοντικής προσφοράς με ελάχιστες έως καθόλου αμοιβές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και όχι επαγγελματιών αυτοδιοικητικών όπως η Καλλικρατική διακυβέρνηση απαιτεί.στ. Αδιανόητο το άρθρο ένα (1) του Σχεδίου Νόμου για την κατάργηση αριθμού Αντιδημάρχων ιδίως σε Καλλικρατικούς Δήμους που προέρχονται από συνενώσεις άλλων Δήμων, διάταξη η οποία εφόσον εφαρμοστεί θα μετατρέψει τη διοίκηση και τη λειτουργία των Καλλικρατικών Δήμων σε κομφούζιο.ζ. Οι δαπάνες του προσωπικού των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που καταργήθηκαν εφόσον άμεσα μεταφερθούν στους Δήμους χωρίς μεταβατικές διατάξεις και χρονικές διαδικασίες αποπληρωμής θα υποθηκεύσουν την οικονομική λειτουργία των Δήμων.3.Εκτιμούμε ότι:α. Σήμερα παρά ποτέ απαιτείται αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη στην ουσία και όχι στα χαρτιά με τελεσίδικες αρμοδιότητες και στελέχη αιρετά με πλήρη και πολύπλευρη επαγγελματική κατάρτιση εξασφαλισμένη από το Κράτος που θα διευθύνουν τους Δήμους – Κυβερνεία των περιοχών.β. Οι Δήμοι θα πρέπει να είναι αρμόδιοι στη χάραξη της στρατηγικής σε κύρια θέματα (πολεοδομικά, δασικά, αποβλήτων, στελέχωσης, κοινωνικής πρόνοιας κ.λ.π.) στην περιοχή τους.4.Παρακαλούμε επειδή απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα όπως και από τη μελέτη του Σχεδίου Νόμου ότι η προχειρότητα στη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζεται για μία ακόμη φορά ενεργήσετε για την απόσυρση του σχετικού Σχεδίου Νόμου προκειμένου αυτό να μελετηθεί καλύτερα και σε βάθος από έμπειρα, ικανά και με γνώσεις στελέχη για να μην κάνουμε για δεύτερη φορά το ίδιο λάθος εις βάρος της αυτοδιοίκησης και κυρίως της κοινωνίας που αυτή υπηρετεί.5. Θεωρούμε ότι θα είναι καλύτερα το πρόβλημα αυτό να αποτελέσει αντικείμενο επίλυσης της νέας Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις Εκλογές ώστε να μελετηθεί αβίαστα και με μεγαλύτερη προοπτική. Ο Δήμαρχος Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ
1. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΔΕ θα πρέπει να λειτουργούν στην οργανωτική διάρθρωση των Δήμων και να αποτελέσουν ένα ακόμα χώρο ανάπτυξης έμμισθων υπαλλήλων και διελκυστίνδας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 2. Το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με τους Δήμους, προωθεί με συσκέψεις τη σφυρηλάτηση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας τους, που να εξασφαλίζει τις παρακάτω αρχές:α. Το σύστημα να μην αποτελέσει μία ακόμα υπηρεσία του Δήμου.β. Το σύστημα να στηριχθεί στον εθελοντισμό.γ. Το σύστημα να μην δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πάλι ενδιάμεσων φορέων – ατόμων εκμετάλλευσης.δ. Οι παραγωγοί να διαθέτουν την παραγωγή και να μην μετατραπούν σε εμπόρους ή ενδιάμεσους.ε. Το σύστημα να λειτουργεί με πλήρη εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.στ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή των παρεχόμενων προϊόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών.ζ. Το σύστημα να λειτουργεί για την εκλογίκευση του εμπορικού κέρδους.η. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα αντίστασης σε κάθε προσπάθεια προβοκάτσιας στη λειτουργία του.θ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή και με μικρό κόστος διακίνηση των προϊόντων χωρίς ταλαιπωρία του καταναλωτή κατά τη διανομή τους. 3. Παρακαλούμε να απαλοιφθεί τελείως το άρθρο αυτό και να προωθηθεί η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων με βάση τις αρχές «Εθελοντισμός» & «Χορηγία».4) Εκτιμούμε ότι το άρθρο αυτό είναι πρόχειρο και δεν στηρίζεται στις εμπειρίες που καθημερινά αναπτύσσονται με την πρόσφατη εφαρμογή του θεσμού. Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτριος Στεργίου Καψάλης