Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μαίρη Ζώη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μαίρη Ζώη
Καλό είναι να προβλεφθεί πιο σημαντική ενημέρωση στους πολίτες για το θεσμό. Μία καλή ιδέα είναι να γίνει μέσα από τα σχολεία, ώστε αφενός να ενημερωθούν πιο πολλές οικογένειες και αφετέρου να ευαιστητοποιηθούν και τα παιδιά. Επίσης, η μορφή της ενημέρωσης να οδηγεί πράγματι προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας που είναι ευγενή χαρίσματα (και τα οποία πράγματι εκλείψαν από την Κοινωνία μας) και όχι προς την κατεύθυνση της λύπησης.