Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χ. Καρατζαφέρη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χ. Καρατζαφέρη
Συμφωνώ κι εγώ με το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΕ και με την γενική πρόταση να αποσυρθούν τα άρθρα 7 και 9. Επίσης, αναφέρω ότι και οι παρακάτω ερευνητές δηλώνουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συγχώνευση (=κατάργηση) του ΚΕΤΕΑΘ, και συμφωνούν με την επιστολή που έστειλαν οι το ΔΣ, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ΚΕΤΕΑΘ. (η σχετική αλληλογραφία είναι διαθέσιμη) Pieter P. de Tombe, Ph.D.James R. DePauw Professor of PhysiologyChair, Department of Cell and Molecular PhysiologyDirector Cardiovascular Research CenterLoyola University Chicago, USA Dilson RassierProfessor, William Dawson ScholarDepartment of Kinesiology and Physical EducationFaculty of EducationMcGill University, Canada Gabriele Pfitzer, MDProfessor and ChairInstitut für Vegetative PhysiologieUniversität Koeln, Germany Anders Arner,MD,PhDProfessorDivision Genetic PhysiologyDept Physiology and PharmacologyKarolinska Institutet, Sweden
 
 
Χ. Καρατζαφέρη
Το ΕΚΕΤΑ και το ΚΕΤΕΑΘ (και τα δυο ΝΠΙΔ) έχουν την δική τους πετυχημένη ιστορία (το ΕΚΕΤΑ από το 2000 και το ΚΕΤΕΑΘ από το 2006) και βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι από τα νέα κέντρα της χώρας, που στηρίζονται λίγο στον κρατικό προϋπολογισμό και πολύ στις επιτυχίες τους με τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Εξυπηρετούν και τα δυο τις ανάγκες των περιφερειών τους (Μακεδονίας και Θεσσαλίας). Δεν αλληλοεπικαλύπτονται ως προς την θεματική των δράσεων τους. [Το ΚΕΤΕΑΘ μάλιστα, σε σύγκριση με όλα τα ΕΚ της χώρας έχει λάβει ελάχιστη κρατική υποστήριξη εξαρχής. Για αυτό και τα ως τώρα επιτεύγματά του είναι πραγματικά θαυμαστά!] Το παρόν σχέδιο ΔΕΝ δείχνει πως θα ωφεληθούν το ΕΚΕΤΑ και το ΚΕΤΕΑΘ από την προτεινόμενη συγχώνευση. Με τον τρόπο που είναι γραμμένες οι διατάξεις του δεν διαφαίνεται παρά η «εξαφάνιση» του ΚΕΤΕΑΘ. Απλά ερωτήματα:Ποιες αδυναμίες των 2 φορέων απεκάλυψαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις, δηλ.αδυναμίες που τυχόν θα διορθωθούν με την συγχώνευση;Πως θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια των δράσεων του ΚΕΤΕΑΘ;Πως θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας;Πως θα διασφαλιστούν οι κοινές δράσεις ΚΕΤΕΑΘ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας;Πως θα διασφαλιστεί η υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ του ΚΕΤΕΑΘ και των συνεργατών του από Ελλάδα και το εξωτερικό; Ύποπτο επίσης είναι ότι διαφαίνεται άλλη προσέγγιση σε αντίστοιχη συγχώνευση άλλων κέντρων (βλ ένταξη ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, άρθρο 9). Επομένως, είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείο πρέπει να αποκαλύψει πριν καταθέσει προς ψήφο τα παραπάνω άρθρα:-ποιο το πραγματικό οικονομικό όφελος της προτεινόμενης αλλαγής;- ποιο το πραγματικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας- ποια αντισταθμιστικά μέτρα/κίνητρα/αποζημιώσεις θα ληφθούν για τις περιπτώσεις απομείωσης έμψυχου και άψυχου δυναμικού της Θεσσαλίας που τυχόν θα προκαλέσει η προτεινόμενη αλλαγή;
 
 
Χ. Καρατζαφέρη
Επίσης,ως ένα από τα πολλά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνεργάζονται (αμισθί) με το ΚΕΤΕΑΘ έχω κι εγώ ωφεληθεί σε μέγιστο βαθμό από τις κοινές μας ερευνητικές δράσεις και βασιζόμενη στο σύμφωνο συνεργασίας του Πανεπιστημίου μου με το ΚΕΤΕΑΘ έχω συνδέσει παρούσες και μελλοντικές ερευνητικές μου δράσεις με το ΚΕΤΕΑΘ. Ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λοιπόν φοβάμαι ότι το προτεινόμενο σχέδιο θα αποδυναμώσει την ερευνητική δυναμική που έχουμε αναπτύξει και θα υποβαθμίσει την Θεσσαλία και το Πανεπιστήμιό μας.