Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χρήστος Πρασκίδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χρήστος Πρασκίδης
Θεσμοθέτηση θέσης διευθυντή του δήμου, όπου θα τοποθετείται μετά από προκήρυξη πλήρωσης της θέσης, άτομο συγκεκριμένων προσόντων (π.χ. πτυχιούχος οικονομικής σχολής, εμπειρία, μεταπτυχιακά στα οικονομικά και τη διοίκηση κλπ), το οποίο θα αναφέρεται στον δήμαρχο και στις υπόλοιπες διοικητικές δομές του κράτους που βρίσκονται υπεράνω (π.χ. Περιφερειακός διευθυντής, υπεσ κλπ).Ο διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για τη εύρυθμη και, κυρίως, τη σύννομη λειτουργία των δομών του δήμου και θα είναι συνυπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, και τις κάθε είδους οικονομικές κινήσεις και δοσοληψίες του δήμου.Οποιαδήποτε απόφαση, ή πράξη, έχει και οικονομικό περιεχόμενο, θα πρέπει να εγκρίνεται και να συνυπογράφεται (ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς τη σκοπιμότητα) και από τον διευθυντή του δήμου.Οι διευθυντές αποτελούν τμήμα της διοικητικής δομής των δήμων και δεν αλλάζουν με την αλλαγή των Αιρετών διοικήσεων.Η αμοιβή των διευθυντών μπορεί να προκύψει από την μείωση των θέσεων των αντιδημάρχων που δρομολογείται, αλλά κυρίως θα προκύψει (και μάλιστα στο πολλαπλάσιο) από την εξοικονόμηση που θα γίνει στα οικονομικά των δήμων.Η αναγκαιότητα αυτής της θέσης προκύπτει από την άμεση ανάγκη που υπάρχει για την βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου όπως φαίνεται εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργούν με τρόπο που βλάπτουν τα οικονομικά των πολιτών και του κράτους.Εξακολουθούν οι κατατμήσεις έργων, εξακολουθεί η τακτική των εικονικών τιμολογίων από όπου προκύπτουν τεράστια ποσά για «μαύρες πληρωμές» που δήθεν έχουν ανάγκη οι δήμοι για να λειτουργήσουν σωστά (έτσι δικαιολογούνται οι δήμαρχοι και πολλές φορές τους καλύπτουν και οι αντιπολιτεύσεις) και βέβαια απ’ αυτό το τεράστιο ποσό μαύρου χρήματος μεγάλο τμήμα οδηγείται σε τσέπες, αλλά σε κάθε περίπτωση σε αδιαφανείς, μη ελεγχόμενες από το κράτος και τους πολίτες δαπάνες.Μέχρι που να εμπεδωθεί (αν ποτέ γίνει αυτό) μια άλλη νοοτροπία από τους αιρετούς, ώστε να υπηρετούν το σύνολο των πολιτών, τη δημοκρατία και τη νομιμότητα και όχι τους πελάτες – ψηφοφόρους τους, την παράταξη, τον εαυτό τους και το κόμμα τους όπως συνήθως κατά τη γνώμη μου γίνεται σήμερα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να ελέγχονται και να μη ξεφεύγουν από τη νομιμότητα κάνοντας ότι τους εξυπηρετεί, θεωρώντας ότι καλύπτονται από το γεγονός ότι είναι οι εκλεκτοί του λαού και των κομμάτων.Θεωρώ ότι μια τέτοια θέση διευθυντή μπορεί να βάλει φρένο στους δημάρχους που παρανομούν, γιατί ο υπάλληλος δε θα θέλει να βρει το μπελά του, αφού ούτε πελατειακές σχέσεις έχει ανάγκη να δημιουργήσει, ούτε θα έχει την αίσθηση του απυρόβλητου που από αλαζονεία έχουν πολλοί αιρετοί.
 
 
Χρήστος Πρασκίδης
Θα πρέπει να προβλεφθεί όλα τα έργα των ΟΤΑ (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση) να ελέγχονται κανονικά από ελεγκτές δόμησης με υποχρέωση ελέγχου και βεβαίωσης των ποσοτήτων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (μπετόν, σίδερα, αδρανή κλπ). Τα έργα αυτά και το αληθές των εκθέσεων των ελεγκτών δόμησης, θα πρέπει να ελέγχονται δειγματοληπτικά, σε αυξημένο ποσοστό, από ελεγκτικό σώμα μηχανικών.Επίσης θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ελέγχου των ποσοτήτων πετρελαίου (και γενικότερα καυσίμων) που προμηθεύονται οι δήμοι. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτόματους μετρητές εισερχομένων – εξερχομένων στις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, με έλεγχο χιλιομετρητών των οχημάτων (π.χ. υποχρέωση καταγραφής ανα μήνα) και με παράλληλες ενεργειακές μελέτες των κτιρίων από όπου θα προκύπτει η εύλογη κατανάλωση του κτηρίου σε πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και οι πιθανές ανάγκες βελτιώσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Τα καύσιμα είναι μια πιθανή συχνή πηγή εικονικών τιμολογίων.