Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομοθετική ρύθμιση Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών (Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής).
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
παροχή δυνατότητας στο Δήμαρχο να καταργεί κατά 40% των δικαιούμενων θέσεων εμμίσθων αντιδημάρχων και ειδικών συμβούλων και όχι μονομερή κατάργηση των θέσεων των Αντιδημάρχων.
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιμετώπιση της αδυναμίας άσκησης νέων αρμοδιοτήτων από Καλλικρατικούς Δήμους που δεν μεταφέρθηκε προσωπικό π.χ. από πρώην Νομαρχίες, ελλείψει προσωπικού.
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομοθετική Ρύθμιση μαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής προκειμένου να μπορούν να ανατίθενται οι εργασίες με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Κατάργηση ληξιαρχείων ανά Δημοτική Κοινότητα Καλλικρατικών Δήμων Μεγάλων Αστικών Κέντρων (π.χ. ο Δήμος Αθηναίων έχει ένα Ληξιαρχείο ενώ ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού δύο).2. Κατάργηση Τοπικών Συμβουλίων Καλλικρατικών Δήμων Αστικών Περιοχών ώστε να εκλείψουν οι συντηρούμενες διαχωριστικές γραμμές και να επέλθει η κοινωνική, πολιτιστική , αθλητική, περιβαλλοντική και οικονομική σύγκληση.3. Κατάργηση Συμβουλίου Μεταναστών σε Δήμους Αστικών Περιοχών όπως Αττικής πλην του Δήμου της έδρας του Νομού.4. «….Παροχή δυνατότητας σύστασης κατ’ εξαίρεση αυτοτελούς Νομικού Προσώπου με σκοπό τη δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς του δικαιολογεί την ανωτέρω σύσταση, στην περίπτωση που οι προκαταρκτικές ενέργειες για τη σύσταση του ίδιου Νομικού Προσώπου ολοκληρώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010.» Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μουσείο «Γ.Μπουζιάνης» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που κατασκευάστηκε με πιστώσεις του Γ’ΚΠΣ για να τιμήσει τον κορυφαίο εξπρεσιονιστή ζωγράφο Γεώργιο Μπουζιάνη που έζησε και δημιούργησε στο Δήμο μας ,που ολοκληρώθηκε και η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές του 2010, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου για να υπαχθεί στις διατάξεις του ως άνω Νόμου