Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ
Η περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και κυρίως η περιοχή που εκτείνεται γύρω από τις πόλεις της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης είναι τόσο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά (λόγω της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ) που θα ήταν αναμενόμενη η ενίσχυση, διεύρυνση και περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση η κατάργησή του.Κάτι τέτοιο (κατάργηση) θα ήταν μεγάλο πλήγμα στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις συνθήκες ρύπανσης που επικρατούν στην περιοχή και των μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά, όπως, επίσης, πλήγμα αποτελεί το ότι δεν θα πραγματοποιούνται οι πολύ σημαντικές επιδιομολογικές και άλλες μελέτες και δράσεις.Η κατάργηση του ΚΕΠΕ, κοντολογίς, είναι μία πράξη ανεπίτρεπτη!