Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Κύριε υπουργέ, ως κάτοικος του Δήμου Εορδαίας, ενός Δήμου που μαστίζεται χρόνια τώρα από την ανεξέλεγκτη ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της ύπαρξης και λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας, ζητώ στο παρόν άρθρο να προστεθεί ότι η Αμιγής Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», εξαιρείται από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010. Το Κέντρο Περιβάλλοντος κατάφερε τα τελευταία τέσσερα χρόνια να παρέχει στους πολίτες του Δήμου μας στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή που ζούμε, πλέον γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται και απαιτούμε καθαρότερο περιβάλλον. Επίσης άλλη μία σημαντική δραστηριότητα του κέντρου περιβάλλλοντος είναι η εκπόνηση της πρώτης διευρυμένης επιδημιολογικής μελέτης στο νομό Κοζάνης ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στους πολίτες της περιοχής μας. Κύριε Υπουργέ είμαι βέβαιη ότι δεν θα στερήσετε από κανέναν πολίτη του Δήμου Εορδαίας, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, το δικαίωμα να γνωρίζει τα επίπεδα ρύπανσης, να πληροφορείται από έναν επίσημο φορέα, με επιστημονική τεκμηρίωση, για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης και να αγωνίζεται για την βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ