Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κώστας Καΐσερλης, Δήμαρχος Κω»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κώστας Καΐσερλης, Δήμαρχος Κω
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, Από τον Σεπτέμβριο του 1988, οπότε και ιδρύθηκε, λειτουργεί στο Δήμο της Κω η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. Επί μία 20ετία η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο της Κω καθώς ήταν διαρκώς κερδοφόρα. Ωστόσο, το 2009 η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών μετατράπηκε, με γνώμονα την επιχορήγησή της από το Δήμο, με το ΦΕΚ 2399/Β/1.12.2009 σε κοινωφελή επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών αντί για Α.Ε. όπως ήταν η εναλλακτική δυνατότητα που έδινε ο Κ.Δ.Κ.Το αποτέλεσμα ήταν μία συνεχώς ζημιογόνα λειτουργία που απαιτούσε τη διαρκή εκταμίευση πόρων από τον κεντρικό Δήμο. Εν συνεχεία με τον Ν. 3852/2010 και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αναγκαστήκαμε να συγχωνεύσουμε την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών με άλλες τρεις κοινωφελείς επιχειρήσεις του τομέα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΕΚ 577/Β/2.3.2012). Όπως γίνεται αντιληπτό τα αντικείμενα της νέας επιχείρησης δεν είναι μόνο ασύμβατα μεταξύ τους αλλά προκαλούν προβλήματα σε μία επιχείρηση την οποία με πολύ κόπο καταφέραμε να αναζωογονήσουμε οικονομικά, χωρίς επιχορήγηση, τον χρόνο που μας πέρασε (2011) και που έχει ήδη αναπτύξει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα αγοράζοντας δύο νέα λεωφορεία. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή ζητάμε μία τροποποίηση των διατάξεων με στόχο την προστασία του δημοτικού χρήματος, καθώς μετατρέποντας την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών σε ανώνυμη εταιρεία, σπάει δια παντός ο ομφάλιος λώρος με τον κεντρικό Δήμο και τη «φάμπρικα» των επιχορηγήσεων. Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε το υφιστάμενο άρθρο του Ν. 3852/2010 καθώς και την προτεινόμενη τροποποίησή του.Υφιστάμενο Άρθρο του Ν. 3852/2010: Στο άρθρο 206 παρ. 7 του νόμου 3852/2010 αναφέρεται «Αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις σε νησιωτικούς δήμους, με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ.». Προτεινόμενη Τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου:«Σε νησιά που λειτουργούσαν αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου και μετετράπησαν ή συγχωνεύτηκαν σε κοινωφελείς, δύνανται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις ή να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες με την συμμετοχή ΝΠΙΔ ή του ΚΤΕΛ α.ε.» Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,Είμαι βέβαιος πως με την εμπειρία σας και δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στη χώρα μας δεν θα στερήσετε από μία καθόλα κερδοφόρα και ιστορική επιχείρηση τη δυνατότητα της αυτόνομης ύπαρξης. Με εκτίμηση, Κώστας ΚαΐσερληςΔήμαρχος Κω
 
 
Κώστας Καΐσερλης, Δήμαρχος Κω
Σε νησιά η διαχείριση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων είναι άδικο να ανατίθενται σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ακόμα και στο Δήμο όταν υπάρχει οργανωμένη ΔΕΥΑ η οποία διαθέτει ικανό στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό όπως χημικούς μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς κ.α. και όταν οι περισσότερες εργασίες των εγκαταστάσεων διαχείρησης των στερεών αποβλήτων είναι συναφείς με τις εργασίες των ΔΕΥΑ όπως τα υγρά απόβλητα, οι εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, τα δίκτυα των βαρέων και η χημική σύνθεση των αποβλήτων. Με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας των ΧΥΤΑ αλλά και την υποστήριξη τους από υφιστάμενο έμπειρο επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προτείνεται: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος νομοσχεδίου να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης δύνανται να μεταβιβάζονται στις ΔΕΥΑ των νήσων αρμοδιότητες διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων».