Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Να δοθεί η δυνατότητα σε πρώην αμιγής νομαρχιακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται απευθείας από το κράτος και δεν ήταν ζημιογόνες να συνεχίσουν την λειτουργία τους εφόσον εκτελούν ειδικού σκοπού δράσεις. Λόγω της βαρύτητας των δράσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος με βάση την ελεύθερη και αξιόπιστη ενημέρωση προτείνω την παρακάτω ρύθμιση στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου: «Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/98, και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/31-8-2011,) δεν εντάσσεται στις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010 και συνεχίζει να λειτουργεί μετά την λήξη των Ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής σε Ειδικού Σκοπού επιχείρηση ή σε Ανώνυμη Εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθόσον η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους ούτε και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου :http://www.kepekozani.gr/pdf/exairesh/exairesh_PS.pdf Κυριακή ΑποστολίδουΠρόεδρος ΔΣ Κέντρο Περιβάλλοντος