Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΑΣ
Το ΚΕ.ΠΕ. είναι μία περιφερειακή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, που λόγω Καλλικράτη πρόκειται να κλείσει. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!! Το ΚΕ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα, αυτόνομη επιχείρηση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ απευθείας από το κράτος.Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στις επόμενες γενιές. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι η διάδοση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα, των νέων ανθρώπων, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη λήψη μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Φλώρινας – Πτολεμαϊδας – Κοζάνη.Την αναγκαιότητα διατήρησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο σημαντικές δομές για το περιβάλλον που υπάρχει στο ενεργειακό λεκανοπέδιο- στην καρδιά της εξόρυξης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ. Στην αναγκαιότητα διατήρησης του ΚΕΠΕ, εκφράζον την αγωνία τoυs και οι φορείς, αλλά και των κάτοικοι της περιοχής για το μέλλον του ΚΕΠΕ.Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ είναι η μοναδική επιχείρηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα σε λειτουργία και θέλουμε θετική απάντηση του υπουργού και του υφυπουργού Εσωτερικών.