Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Καλό θα ήταν να προβλεφθεί σχετική παράγραφος για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Εκλεγμένων Περιφερειών της χώρας, όπου να προβλέπεται η απευθείας ανάθεση σε αυτές από τις Περιφέρειες – μετόχους τους στο ύψος των 60.000€, κατ΄αντιστοιχία του Άρθρου 268 του 3463/06 για τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν εργαλείο επιτάχυνσης των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων.