Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Εμμ.Μητσοπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Εμμ.Μητσοπουλος
Στις συγκεκριμένες αμιγής δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικής δράσης εργάζονται εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μέχρι και περισσότερο από 20 χρόνια, με ειδικότητες: τεχνικοί με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΙΚΑ-βαρέα), διοικητικοί με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ) και δημοσιογράφοι με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ). Με την μεταφορά τους που ζητείται από το συγκεκριμένο άρθρο πως θα διασφαλιστεί η συνέχεια της παραμονής τους μετά από 20 έτη τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ταμείο, εφ’ όσων ζητηθεί η λύση και εκκαθάριση;Γι’ αυτό προτείνουμε ή την μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτών (ραδιοτηλεοπτικά) στον εκάστοτε δήμο οπότε οι ειδικότητες συνεχίζουν να υπάρχουν στο προσωπικό, ή την μεταφορά, σε όσους το επιθυμούν, που σε σύνολό τους κατά ένα πρόχειρο υπολογισμό δεν ξεπερνούν τα 500 άτομα σε όλη την επικράτεια, στα κατά τόπους κρατικά τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις ειδικότητές τους ως έχουν. Οι αποφάσεις αυτές να είναι δεσμευτικές για τους φορείς υποδοχής.Τα Δημοτικά Μέσα δεν μπορούν να είναι θύματα του Μνημονίου και του Καλλικράτη…! Οι συχνότητές τους είναι δημόσια περιουσία. Δεν εκποιούνται δεν καταργούνται δεν μεταβιβάζονται…!