Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ
Η επερχόμενη μεταβολή σύμφωνα με την παρ. 21.4 ,θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος (καύσιμα,συντηρήσεις ,πιθανά ατυχήματα κτλ) στους Δήμους εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κυρίως αιρετών που θα αιτηθούν την οδήγηση των οχημάτων του Δήμου απλά και μόνο για να μετακινηθούν.Προδικάζω ότι θα παρουσιασθούν φαινόμενα αλόγιστης χρήσης ,μιας και κάθε αντιδήμαρχος ,Πρόεδρος Δ.Σ. η Ο.Ε. θα θέλει το «οχημά του» δεδομένου και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της λανθάνουσας νοοτροπίας που επικρατεί σε περιφερειακούς κυρίως Δήμους.Προτείνω να περιοριστεί η χορήγηση κατ΄εξαίρεση οδήγησης σε ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου π.χ. υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους. Επίσης είναι σημαντικό ποιος θα χορηγεί αυτές τις κατ΄εξαίρεση αδειοδοτήσεις π.χ. στους Δήμους ο Δήμαρχος? η η Εποπτεύουσα Αρχή του Δήμου καθεστώς το οποίο ισχύει σήμερα.Σας γνωρίζω δε ότι πολύ εύκολα θα «καλύπτονται» νομότυπα ποσότητες καύσιμων με εικονικά χλμ. μιας και τα περισσότερα γραφεία κινήσεως στους μικρούς κυρίως Δήμους υπολειτουργούν. Ευχαριστώ