Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΑΡΓΥΡΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΑΡΓΥΡΟΣ
1. Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προς τη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 207ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, προτείνεται ο τοπικός Αντιδήμαρχος να είναι Πρόεδρος των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο Τοπικός Αντιδήμαρχος πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κινότητας θα ασκεί πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως …….. κ.τ.λ.2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΑΡΘΡΟ 207 Ν. 3852/2010. ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.α) Πρόεδρος των Συμβουλιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Κοινότητα.β) Ο αρμόδιος για την Δημοτική Κοινότητα Αντιδήμαρχος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ασκεί κατά τόπον, ……… κ.τ.λ.Κύριε Υπουργέ,ποιος Έλληνας που γνωρίζει ελληνικά διαβάζοντας τα παραπάνω καταλαβαίνει ότι υπάρχει ΔΙΑΡΧΙΑ. Έτσι ισχυρίζεται ο νομοθέτης στο καινούριο νομοσχέδιο.Αν είναι δυνατόν!Το Μάιο του 2011 έρχεται ξανά ο νομοθέτης με το Ν. 3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 μετά και από δικές μας επισημάνσεις να προστατέψει την επιλογή της ψήφου των ΑΚΡΙΤΩΝ και των άνθρώπων που ΚΡΑΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, όπως λένε μερικοί και όπως η Δημοκρατία μας επιβάλλει, έτσι ώστε ο Δημοτικός Σύμβουλος που εκλέγεται στην Περιφερειακή Ενότητα του μικρού νησιού, να είναι και ο τοπικός Αντιδήμαρχος. Τι ποιο δημοκρατικό; Τι ποιο εύλογο στο πλαίσιο της δημοτικής αποκέντρωσης στους νησιωτικούς δήμους; Τι ποιο φυσικό από ένα γνώστη και κάτοικο του νησιού να είναι υπεύθυνος για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους;Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψην του τις γνώμες και τις παροτρύνσεις αυτών που βιώνουν το πρόβλημα, με γνώμονα πάντα την προστασία τους από κάθε κακόβουλη πράξη κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν.Σε κάποιο σημείο του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι με την εκλογή των 10 αντιδημάρχων σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.3852/2010 άρθρο 27 και Ν.3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 είναι ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΟ! ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ!Θα αναφέρω μόνο, ότι οι Κυκλάδες έχουν 19 Δήμους, η Δωδεκάνησος 15 Δήμους (με το νησί της Ρόδου 1 Δήμο), με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για την Ελλάδα και επίσης στα Επτάνησα με 12 κατοικημένα νησιά μόνο 6 Δήμοι. Κύριε Υπουργέ,Κύριοι νομοθέτες,Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,πιστέυω ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατόν για τα μικρά νησιά, διότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να σταματήσουμε την εγκατάληψη τους από τους κατοίκους τους, ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.Ας σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα αυτών των μικρών νησιών και ας δώσουμε σαν ελάχιστο την μη κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 !!! Σπυρίδων Αργυρός Σπύρος ΑργυρόςΑντιδήμαρχος Μαθρακίου Κέρκυρας Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Κέρκυρας