Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες παρακαλούμε όπως λάβεται γνώση της υπάρχουσας ισχύουσας νομοθεσίας και καλέστε τουσ εκπροσώπους των σωματειων μας ώστε να βγεί ένας σωστόπ νομοθετικό πλαίσιο για την επιβίωση την διάδοση και προφύλαξη απο ΑΝΙΔΕΟΥΣ του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 1. Ν.2801 3-3-20002. Ν.3431 3-2-2006 (ΆΡΘΡΟ 1 Παρ.2)3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΦΕΚ 1969Β/2011 άρθρα 17 και 18. Όπως πολύ σωστά πράξατε στο ΦΕΚ 1105/Β άρθρο 8 όπου διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στηνξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό»και να συμπληρώσουμε εμείς ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ να πράξεται και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
άρθρο ενέργειες τέτοιο ψήφιση
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Zητούμε τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου. H φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη,και επιβεβαιώνει ότι οι ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ή ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ σε όλες του τις διαστάσεις ή ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ με την εκ νέου εμφάνιση του ιδίου άρθρου.Με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση ή τις κινητές τηλεφωνίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ
 
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς του ΑΝΙΔΕΟΥΣ ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες παρακαλούμε όπως λάβεται γνώση της υπάρχουσας ισχύουσας νομοθεσίας και καλέστε τουσ εκπροσώπους των σωματειων μας ώστε να βγεί ένας σωστόπ νομοθετικό πλαίσιο για την επιβίωση την διάδοση και προφύλαξη απο ΑΝΙΔΕΟΥΣ εισηγητές του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 1. Ν.2801 3-3-20002. Ν.3431 3-2-2006 (ΆΡΘΡΟ 1 Παρ.2)3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΦΕΚ 1969Β/2011 άρθρα 17 και 18. Όπως πολύ σωστά πράξατε στο ΦΕΚ 1105/Β άρθρο 8 όπου διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στηνξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό»και να συμπληρώσουμε εμείς ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ να πράξεται και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες παρακαλούμε όπως λάβεται γνώση της υπάρχουσας ισχύουσας νομοθεσίας και καλέστε τουσ εκπροσώπους των σωματειων μας ώστε να βγεί ένας σωστόπ νομοθετικό πλαίσιο για την επιβίωση την διάδοση και προφύλαξη απο ΑΝΙΔΕΟΥΣ εισηγητές του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 1. Ν.2801 3-3-20002. Ν.3431 3-2-2006 (ΆΡΘΡΟ 1 Παρ.2)3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΦΕΚ 1969Β/2011 άρθρα 17 και 18. Όπως πολύ σωστά πράξατε στο ΦΕΚ 1105/Β άρθρο 8 όπου διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στην ξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό»και να συμπληρώσουμε εμείς ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ να πράξεται και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
άρθρο ενέργειες τέτοιο ψήφιση
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες παρακαλούμε όπως λάβεται γνώση της υπάρχουσας ισχύουσας νομοθεσίας και καλέστε τουσ εκπροσώπους των σωματειων μας ώστε να βγεί ένας σωστόπ νομοθετικό πλαίσιο για την επιβίωση την διάδοση και προφύλαξη απο ΑΝΙΔΕΟΥΣ εισηγητές του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 1. Ν.2801 3-3-20002. Ν.3431 3-2-2006 (ΆΡΘΡΟ 1 Παρ.2)3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΦΕΚ 1969Β/2011 άρθρα 17 και 18. Όπως πολύ σωστά πράξατε στο ΦΕΚ 1105/Β άρθρο 8 όπου διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στην ξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό»και να συμπληρώσουμε εμείς ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ να πράξεται και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου.
 

Περισσότερες πληροφορίες