Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΠΧ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΠΧ
Κατόπιν όλων των σχολίων σχετικά με την τύχη του ΚΕΤΕΑΘ, έχει δει κανένας τη συγχώνευση από την πλευρά των εργαζομένων του; Καλό θα ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΤΑ και τα αρμόδια υπουργία όταν παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψιν τους και τον ανθρώπινο παράγοντα σε όλη αυτή την ιστορία πέραν όλων των άλλων και να αναλογιστούν τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που θα μείνει χωρίς δουλειά ή θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθεί για να μη χάσει την εργασία του, την τόσο δυσεύρετη στις μέρες μας. Αναρωτήθηκε κανένας τι θα γίνουν οι οικογένειες που ζούν από το ΚΕΤΕΑΘ;