Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ZKZ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ZKZ
Οι πολεοδομικές υπηρεσίες ονομάζονται πλέον υπηρεσίες δόμησης (Ν4030/11)