Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βαγγέλης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βαγγέλης
Πέρα από την ουσία του νόμου, μία παρατήρηση σχετικά με την ονομασία του: Ο όρος ΝΕΟΣ δεν είναι σωστός και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν κατανοούν οι αρμόδιοι ότι αυτός ο νόμος μπορεί να είναι σήμερα νέος όμως θα εφαρμοστεί για πολλά χρόνια και κάποτε δεν θα είναι πλέον νέος; Ο νέος νόμος αυτός κάποια στιγμή στο μέλλον, πχ σε 10-15 χρόνια θα πρέπει να αντικατασταθεί και πάλι από κάποιον νεότερο. Πως θα ονομαστεί τότε αυτός εφόσον ο παλαιός θα λέγεται «Νέος»; επιτέλους ας σχεδιάσουμε κάτι βλέποντας μακροχρόνια και όχι μόνο το σήμερα! Ο όρος ΝΕΟΣ είναι επίκαιρος και ισχύει μόνο για σήμερα και για κάποιο καιρό μετά. Ο κανονισμός όμως οφείλει να μην είναι επίκαιρος, καθώς θα συνεχίζει να εφαρμόζεται για πολλά ακόμα χρόνια, ενώ κάποια στιγμή θα αντικατασταθεί αναπόφευκτα από άλλον νεότερο! Τα ίδια έκανε ο ΟΑΣΠ παλιότερα με τον ΝΕΑΚ (νέος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός) του 1995 με αποτέλεσμα το 2000 ο επόμενος κανονισμός να ονομαστεί ΕΑΚ 2000. Δηλαδή ο Νέος ΕΑΚ είναι του 1995, ενώ ο ΕΑΚ είναι του 2000! τι νόημα έχει επομένως ο όρος «ΝΕΟΣ»? κανένα απολύτως όταν κοιτάμε κάποια χρόνια μπροστά και όχι μόνο το σήμερα… Γιατί λοιπόν ο ΓΟΚ αυτός να μην ονομάζεται ΓΟΚ 2012? δεν θα ήταν πιο λογικό αυτό παρά να τον ονομάζουμε αόριστα «νέο»; ο επόμενος θα ονομαστεί αντίστοιχα ΓΟΚ 2025 ή κάτι τέτοιο. Φαίνεται πολύ πιο λογικό αυτό. Είμαι πολιτικός μηχανικός και τέτοια φαινόμενα τα έχω δει μόνο στην Ελλάδα… Δείχνουν την προχειρότητα και την έλλειψη μακροχρόνιας πολιτικής με την οποία αντιμετωπίζονται πολλά θέματα στη χώρα μας…
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Βαγγέλης
Δεν πρόκειται να οργανωθεί καμία δημόσια διοίκηση, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία σύνταξης και γραφής των Νόμων και των διαφόρων άλλων διατάξεων. Βεβαίως, αυτό θα πάρει χρόνια. Δεκαετίες. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσες χώρες έχουν χρηστή και αποδοτική δημόσια διοίκηση, δεκαετίες (να μην πω αιώνες) τους πήρε για να την στήσουν. Αποφασίστε λοιπόν και καθιερώστε μια αρχή, την εξής: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε οποιονδήποτε νόμο εκδίδεται, να κάνει μνεία παλαιότερων νόμων.Όλοι οι νόμοι ξαναγράφονται από την αρχή». Έτσι μόνον κάθε νόμος του Ελληνικού κράτους θα είναι αυτοτελώς κατανοητός από τον κατά το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ (όπως και στον παρόντα) να περιέχεται η ακόλουθη παράγραφος: «Κάθε Νόμος, διάταξη, απόφαση, διάταγμα, εγκύκλιος ή οποιασδήποτε μορφής κανόνας προηγούμενος χρονικώς του παρόντος Νόμου, ο οποίος αντίκειται η ορίζει διαφορετικά ή αντίθετα από τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο, παύει ισχύων από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Επίσης η ανωτέρω αρχή πρέπει να διευκρινίζει περαιτέρω, το εξής: «Ερμηνευτικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.λ.π. διατάξεις που εκδίδονται για την εκ των υστέρων τυχόν απαραίτητη ερμηνεία Νόμου, για τυχόν διευκρίνιση αυτού, ή για χορήγηση οδηγιών εφαρμογής, επιτρέπεται να αναφέρουν στο κείμενο μόνο το σχετικό Νόμο και τις παραγράφους του. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αναφορά και άλλου νόμου, απόφασης, διάταξης κ.λ.π. (διότι π.χ. τα οριζόμενα αποτελούν συνδυασμένη εφαρμογή Νόμων), τότε η αναφορά θα γίνεται και με παράθεση και του σχετικού κειμένου μέσα στο διάταγμα ή την απόφαση εκτός από τον αριθμό του.» Έχω την εντύπωση πως ένας τέτοιος κανόνας πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε να τηρείται υποχρεωτικά από όλους. Αλλά ΜΕΧΡΙ να γίνει αυτό, μπορούμε να το εφαρμόζουμε και χωρίς να το γράφει το σύνταγμα. Η σημερινή τεχνολογία μπορεί (κάνοντας χρήση της δυνατότητας copy-paste που παρέχεται σε όλα τα προγράμματα σύνταξης κειμένων) να προσφέρει την χωρίς μεγάλο κόπο και δαπάνη εργατοωρών αναγραφή νόμων, όταν χρειάζεται να επαναληφθούν. Ξαναγράψτε λοιπόν το νόμο που φτιάξατε, και βγάλτε από μέσα όλα τα κείμενα τύπου «Το άρθρο τάδε του τάδε νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως». Για τον απλό λόγο ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα άρθρα, σε άλλους νόμους, που ξεχάσατε να τα αντικαταστήσετε. Και το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλετε.
 
 
Βαγγέλης
Ένα άλλο σημείο (εκτός από αυτά που έγραψα σαν σχόλια στο άρθρο 7) είναι το εξής: Κάθε νόμος και κάθε συγκεκριμένη παράγραφος αυτού, είναι υποχρεωτικό να τηρείται από όλους. Για να έχει αξία ο νόμος, και για να τηρείται, πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσδιορίζεται:α) Ποιός είναι ο υπόλογος για την τήρηση του νόμου.β) Ποια θα είναι η ποινή που (με βάση τον ίδιο τον νόμο) επιβάλλεται, σε περίπτωση που ο υπόλογος ΔΕΝ τον εφαρμόσει. Π.χ. ο Νόμος λέει «Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού», αλλά δεν λέει: Αν δεν την δεχτεί, δηλαδή αν δεν ανοίγει την πόρτα, τι θα πάθει? Αν δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, σιγουρα δεν θα σεβαστεί τον νόμο. Παρακαλώ να λάβετε υπ’ όψη ότι τα σχόλια μου είναι «γενικά» και δεν αναφέρονται στις παραγράφους στις οποίες τα ενέταξα.]Αλλά ενώ παλαιότερα είχατε πεδίο με τίτλο «σχόλια γενικά για το νόμο», το έχετε καταργήσει, και επιτρέπετε σχόλια μόνο σε συγκεκριμμένα άρθρα.Τα ενέταξα στην τύχη.