Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ιάκωβος Βασάλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ιάκωβος Βασάλος
Με το σχέδιο νόμου « Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», και ειδικότερα με το άρθρο 7, προτείνεται η ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου « Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)». Η κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ αποτελεί πλήγμα για την αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλίας και για αυτό τον λόγο οφείλετε να την σταματήσετε. Το « Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ)» είναι ένα Ερευνητικό Κέντρο που Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας, έργο που συντόνισα από το 2006 έως το 2009. Συνεπώς είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ΚΕΤΕΑΘ πραγματοποιεί σημαντικό έργο, που τεκμηριώνεται με βάση αντικειμενικούς δείκτες απόδοσης, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με αξιολόγησή του από επιτροπή διεθνών κριτών. Η δημιουργία του ΚΕΤΕΑΘ έγινε με κύριο σκοπό να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει αντιμετωπίσει, έχει επιτύχει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα. Από την εμπειρία μου στη δημιουργία του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) και του ΕΚΕΤΑ, έργα τα οποία συντόνισα από το 1985 έως το 2005, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι το ΚΕΤΕΑΘ έχει επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πρόοδος την οποία έχει επιδείξει δεν ελήφθη υπόψη και με πρόσφατο νόμο τα τέσσερα Ινστιτούτα του ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο αυτόνομο Ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΤΕΑΘ). Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου το ΚΕΤΕΑΘ οδηγείται ουσιαστικά σε μαρασμό και σταδιακή κατάργηση. Το 1999 με προτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΙΤΧΗΔ αποφάσισε να αποσχιστεί από το διεθνούς φήμης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ), αποδεχόμενο το επιχείρημα που προέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν το ΙΤΧΗΔ να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η ιστορία επαναλαμβάνεται εκ του αντιθέτου στην περίπτωση του ΚΕΤΕΑΘ. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, ωστόσο, πρέπει να μένουν στον τόπο τους και να τον υπηρετούν, εάν έχουν ελπίδα να αναπτυχθούν και να μεγαλουργήσουν. Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διαχρονικά συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις της πολιτείας, το ΚΕΤΕΑΘ πρέπει να μείνει ανεξάρτητο με έδρα τον Βόλο, όπου έχει την έδρα του και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Είμαι αισιόδοξος ότι για το καλό της Ελλάδας και για την ευημερία της Θεσσαλίας θα ξεπεραστεί κάθε εμπόδιο και το ΚΕΤΕΑΘ θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ιάκωβος ΒασάλοςΟμότιμος Ερευνητής ΕΚΕΤΑ