Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δημήτρης Μ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δημήτρης Μ.
Ας πάρουμε την περίπτωση αγοράς οικοπέδου από δύο αγοραστές εξ αδιαιρέτου με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος. Η αγορά έγινε πριν 5 ή 10 χρόνια. Τότε το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και στην περίπτωση χαμηλών κτιρίων 80%. Ο ένας αγοραστής έκτισε άμεσα αξιοποιώντας τις διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων. Τί θα γίνει με τον δεύτερο που δεν έχει εκδώσει άδεια;Τον εξαναγκάζεται να περιορισθεί στο 40% χωρίς να είναι βέβαιο ότι μπορεί να εξαντλήσει και τον σ.δ. που του αντιστοιχεί. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Και βέβαια δεν είναι ανάγκη να αφορούν χαμηλά κτίρια.Το περίεργο είναι ότι μετά μία περίοδο οικοδομικού οργασμού που είχε ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν όλα τα οικοόπεδα στις πλέον αστικές περιοχές των πόλεων έρχεστε για άλλη μια φορά και τροποποιείτε τις διατάξεις. Πόσα οικόπεδα δεν έχουν οικοδομηθεί ώστε το άρθρο περί ποσοστού κάλυψης να έχει πρακτικό αποτέλεσμα; Μήπως θα ξανακτίσετε τις πόλεις; Σταματείστε επί τέλους να νομοθετε΄ίτε ανατρέποντας τα δεδομένα. Το πρόβλημα δεν έγκειται στη νομοθεσία αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης να εφαρμοσθούν οι νόμοι. Οι ημιυπαίθριοι που αποτελούν κοινό στοιχείο κάθε οικοδομής και έγιναν με την ανοχή της πολιτείας αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Δημήτρης Μ.
Στην παράγραφο 3 γράφετε:«3. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α’ 232), προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.»Στην περίπτωση σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας μεταξύ δύο ιδιοκτητών οικοπέδου εξ αδιαιρέτου εκ των οποίων ο ένας έβγαλε οικοδομική άδεια π.χ. πριν 10 χρόνια και ο δεύτερος πρόκειται να εκδώσει οικ. άδεια π.χ. το 2013 ποιός συντελεστής δόμησης θα ισχύσει για τον δεύτερο αγοραστή;Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για το ποσοστό κάλυψης. Θα πρέπει το θέμα να αποσαφηνισθεί με το Νόμο.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Δημήτρης Μ.
Για την Παράγραφο 3 του άρθρου 2«3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις»………..Πως θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι υπηρετούσαν την 31/10/2011, και είχαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο που δεν είχε εγκριθεί η συνάφεια του, ή απέκτησαν ή θα τον αποκτήσουν μετά την 1/11/2011.Θεωρώ ότι τόσο με τα άρθρα 6&7 του Ν. 4024/2011, αλλά και με τον προτεινόμενο νόμοδεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων την 31/10/2011 που απέκτησαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο μετά την 1/11/2011, ή θα τον αποκτήσουν και μετά την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.Π.χ. Α) Για την περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου: Ο ένας υπάλληλος ΠΕ , έστω Χ, θα έχει βαθμό Γ (+2 έτη, λόγω απόκτησης και αναγνώρισης μεταπτυχιακού πριν την 31/10/11), ο δεύτερος υπάλληλος ΠΕ, έστω Υ, βαθμό Δ (λόγω απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου μετά την 1/11/2011, που δεν έχει προσμετρηθεί ).Β) Για την περίπτωση διδακτορικού τίτλου: Υπάλληλος ΠΕ Χ, με ένα χρόνο προυπηρεσίας την 31/10/2011, κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατατάχθηκε στο βαθμό Δ1, και σήμερα είναι στο βαθμό-μισθολογικό κλιμάκιο Δ2, υπάλληλος ΠΕ, έστω Υ, με τρία χρόνια υπηρεσίας την 31/10/2011 κατατάχθηκε στο βαθμό Ε.Ο Υ υπάλληλος έχει αποκτήσει διδακτορικό τίτλο μετά την 1/11/2011 και βρίσκεται και πάλι στο βαθμό Ε.Οι παραπάνω υπάλληλοι που έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους μετά την 1/11/2011, αδικούνται και δεν αντιμετωπίζονται ίσα και με ενιαίο τρόπο με τους συνυποψήφιους τους. Πως σκέπτεστε να καλύψετε το κενό αυτό;